Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 40 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец май 2019 г. до м. октомври 2019 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)