Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 402 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода месец май 2020 г. до м. октомври 2020 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Иво Пазарджиев)