Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

Нова информация за разработените от Община Русе проекти по Оперативни програми на Европейския съюз в периода 2008-2010 г. е публикувана на интернет-страницата на Общинския съвет http://obs.ruse-bg.eu/.

Справката е във връзка с въведената от Общинския съвет практика, на всяко редовно заседание на местния парламент да се разглежда и обсъжда значима за града и русенци тема, свързана с инфраструктура, подробни устройствени планове, транспортни схеми, разработени проекти и други. Първата актуална тема, поставена като акцент от съветниците през март, бе проектът „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на градска зона за отдих – централна градска градина” на Община Русе по Оперативна програма „Регионално развитие”.