Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.07.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  04.07.13.30 ч. Заседателна зала
  Екология  04.07.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика05.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство05.07.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм06.07.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.07.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.06.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  06.06.13.30 ч. Заседателна зала
  Екология  06.06.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика07.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство07.06.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм08.06.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.06.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.05.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  09.05.13.00 ч. Заседателна зала
  Екология  09.05.14.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика10.05.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство10.05.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм11.05.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.05.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.04.2022 г.

 ПКденчасмясто
1.  Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм 15.04.10.00 ч. Зала „Св. Георги“
2.  Бюджет и финанси  15.04.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
3.Образование, наука и иновации15.04.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
4.  Здравеопазване и социална политика15.04.13.30
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.04.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.04.2022 г.

 ПКденчасмясто
1  Култура  и религиозни въпроси  11.04.13.30 ч. Заседателна зала
2  Екология  11.04.15.00 ч.Заседателна зала
3Здравеопазване и социална политика12.04.14.00 ч.Заседателна зала
4Териториално устройство и строителство12.04.15.30 ч.Заседателна зала
5Икономика, инвестиции,
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.04.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.03.2022 г.

ПКденчасмясто
1
Култура  и религиозни въпроси 
14.03.13.30 ч.Заседателна зала
2
Екология 
14.03.15.00 ч.Заседателна зала
3Здравеопазване и социална политика15.03.14.00 ч.Заседателна зала
4Териториално устройство и строителство 15.03.15.30 ч.Заседателна зала
5Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм16.03.10.00
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.03.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА
ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.02.2022 г.

 ПКденчасмясто
1.  Култура  и религиозни въпроси  14.0213.30 ч.Видео-конферентна връзка
2.  Екология  14.0215.00 ч.Видео-конферентна връзка
3.Здравеопазване и социална политика15.0214.00 ч.Видео-конферентна връзка
4.Териториално устройство и строителство15.0215.30 ч.Видео-конферентна връзка
5.Икономика, инвестиции,
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА
ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,
КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.02.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  17.01.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Екология  17.01.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика18.01.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство18.01.15.30 ч.Видео-конферентна връзка
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм19.01.10.00 ч.Видео-конферентна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
06.12.14.30 ч.Видео-конферентна връзка

Екология 
06.12.16.00 ч.Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика07.12.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство 07.12.15.30 ч.Видео-конферентна връзка
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм08.12.10.00 ч.Видео-конферентна връзка

Младежта и спорта 
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2021 г.”