Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.03.2030 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.03.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  09.03.15.00 ч.заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество10.03.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика10.03.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство10.03.15.30 ч.
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.03.2030 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  03.02.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  03.02.15.00 ч.заседателна зала
 Взаимодействие с гражданското общество04.02.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика04.02.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство04.02.15.30
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.02.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  10.02.14.30 ч.заседателна зала
  Екология  10.02.16.00 ч.заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество11.02.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика11.02.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство11.02.15.30 ч.
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.02.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.01.2019 г.

ПК Ден Час Зала
  Култура  и религиозни въпроси   13.01. 13.30 ч. заседателна зала
  Екология   13.01. 15.00 ч. заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика 14.01. 14.00 ч. заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство 14.01. 15.30 ч. заседателна зала
  Взаимодействие с гражданското общество 14.01. 16.30
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.01.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.12.2019 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.12.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  09.12.15.00 ч.заседателна зала
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество09.12.16.30 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика10.12.14.00 ч.заседателна
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.12.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.09.2019 г.

ПКДенЧасЗала
Култура  и религиозни въпроси   09.09.13.30 ч.заседателна зала
Земеделие и екология   09.09.15.30 ч.заседателна зала
Здравеопазване и социална политика 10.09.14.00 ч.заседателна зала 
Териториално и селищно устройство 10.09.16.00 ч.заседателнa зала
Икономическа и инвестиционна политика 11.09.10.00 ч.заседателна зала
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.09.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07.2019 г.

№ ПК Ден Час Зала


 1. Култура и религиозни въпроси
  08.07. 13.30 ч. заседателна
  зала

 2. Земеделие и екология
  08.07. 15.30 ч. заседателна
  зала

 3. Здравеопазване и социална политика
  09.07. 14.00 ч. заседателна
  зала

 4. Териториално и селищно устройство
  09.07. 16.00 ч. заседателна
  зала

 5. Икономическа и инвестиционна политика 10.07. 10.00 ч. заседателна
  зала

 6. Младежта
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.06.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
10.06.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
10.06.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
11.06.
14.00 ч.
заседателна
зала 
 
Териториално и селищно устройство
11.06.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.06.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.05.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
07.05.
13.00 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
07.05.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
07.05.
14.00 ч.
заседателна
зала 
 
Териториално и селищно устройство
07.05.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
08.05.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.05.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.04.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
08.04.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
08.04.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
09.04.
14.00 ч.
заседателна
зала 
 
Териториално и селищно устройство
09.04.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
10.04.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.04.2019 г.”