Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  18.01.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Екология  18.01.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Връзка с гражданското общество19.01.10.00Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика19.01.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство19.01.15.30 ч.Видео-конферентна връзка  
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.12.2020 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  07.12.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Екология  07.12.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Връзка с гражданското общество08.12.10.00Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика08.12.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство08.12.15.30 ч.Видео-конферентна връзка  
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.12.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.11.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.11.13.30 ч.Зала „Свети Георги“
  Екология  09.11.15.00 ч.Зала „Свети Георги“
Връзка с гражданското общество10.11.11.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика10.11.14.00 ч.Зала „Свети Георги“
Териториално устройство и строителство10.11.15.30
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.11.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.10.20

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  12.10.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  12.10.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество13.10.10.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика13.10.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство13.10.15.30 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.10.20”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  31.08.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  31.08.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество01.09.10.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика01.09.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство01.09.15.30 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.07.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Бюджет и финанси  27.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 27.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 27.07.16.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество28.07.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика28.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.07.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.07.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  06.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  06.07.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество07.07.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика07.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство07.07.15.30 ч.Заседателна зала  
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.07.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.06.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  08.06.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  08.06.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика09.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство09.06.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм10.06.10.00 ч.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.06.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.05.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  11.05.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
  Екология  11.05.15.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Здравеопазване и социална политика12.05.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Териториално устройство и строителство12.05.15.30 ч.Зала „Св. Георги“
Икономика, инвестиции, земеделие
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.05.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.04.2020 г. В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

ПКДенЧасЗала
Култура  и религиозни въпроси  13.04.13.30 ч.Пленарна зала
Екология  13.04.13.30 ч.Пленарна зала
Здравеопазване и социална политика14.04.14.00 ч.Пленарна зала
Териториално устройство и строителство14.04.15.30 ч.Пленарна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 14.04.15.30 ч.Пленарна зала
Икономика,
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.04.2020 г. В ПЛЕНАРНА ЗАЛА”