Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.07.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Бюджет и финанси  27.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 27.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 27.07.16.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество28.07.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика28.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство28.07.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм29.07.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  29.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  29.07.15.00 ч.Заседателна зала

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.07.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  06.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  06.07.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество07.07.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика07.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство07.07.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм08.07.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  08.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  08.07.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  09.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 09.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 09.07.16.00 ч.Заседателна зала

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.06.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  08.06.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  08.06.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика09.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство09.06.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм10.06.10.00 ч.Заседателна зала
  Младежта и спорта  10.06.13.30 ч.Заседателна зала
  Образование, наука и иновации  10.06.15.00 ч.Заседателна зала
  Бюджет и финанси  11.06.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 11.06.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 11.06.16.00 ч.Заседателна зала

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.05.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  11.05.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
  Екология  11.05.15.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Здравеопазване и социална политика12.05.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Териториално устройство и строителство12.05.15.30 ч.Зала „Св. Георги“
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм13.05.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Младежта и спорта  13.05.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
  Образование, наука и иновации  13.05.15.00 ч.Зала „Св. Георги“
Етика  13.05.16.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Бюджет и финанси  14.05.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 14.05.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
ЗОРС 14.05.16.00 ч.Зала „Св. Георги“

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.04.2020 г. В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

ПКДенЧасЗала
Култура  и религиозни въпроси  13.04.13.30 ч.Пленарна зала
Екология  13.04.13.30 ч.Пленарна зала
Здравеопазване и социална политика14.04.14.00 ч.Пленарна зала
Териториално устройство и строителство14.04.15.30 ч.Пленарна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 14.04.15.30 ч.Пленарна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм15.04.10.00 ч.Пленарна зала
Бюджет и финанси  15.04.10.00 ч.Пленарна зала
Образование, наука и иновации  15.04.13.30 ч.Пленарна зала
Младежта и спорта15.04.13.30 ч.Пленарна зала
ЗОРС 16.04.15.00 ч.Пленарна зала

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.03.2030 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.03.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  09.03.15.00 ч.заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество10.03.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика10.03.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство10.03.15.30 ч.заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм11.03.10.00 ч.заседателна зала
  Младежта и спорта  11.03.13.30 ч.заседателна зала
  Образование, наука и иновации  11.03.15.00 ч.заседателна зала
  Бюджет и финанси  12.03.10.00 ч.заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 12.03.14.00 ч.заседателна зала
ЗОРС 12.03.16.00 ч.заседателна зала

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  03.02.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  03.02.15.00 ч.заседателна зала
 Взаимодействие с гражданското общество04.02.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика04.02.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство04.02.15.30 ч.заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм05.02.10.00 ч.заседателна зала
  Младежта и спорта  05.02.13.30 ч.заседателна зала
  Образование, наука и иновации  05.02.15.00 ч.заседателна зала
  Бюджет и финанси  06.02.10.00 ч.заседателна зала
  Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 06.02.14.00 ч.заседателна зала
  ЗОРС  0 6.02.16.00 ч.заседателна зала

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.02.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  10.02.14.30 ч.заседателна зала
  Екология  10.02.16.00 ч.заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество11.02.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика11.02.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство11.02.15.30 ч.заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм12.02.10.00 ч.заседателна зала
  Младежта и спорта  12.02.13.30 ч.заседателна зала
  Образование, наука и иновации  12.02.15.00 ч.заседателна зала
  Бюджет и финанси  13.02.10.00 ч.заседателна зала
  Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 13.02.14.00 ч.заседателна зала
  ЗОРС  13.02.16.00 ч.заседателна зала

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.01.2019 г.

ПК Ден Час Зала
  Култура  и религиозни въпроси   13.01. 13.30 ч. заседателна зала
  Екология   13.01. 15.00 ч. заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика 14.01. 14.00 ч. заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство 14.01. 15.30 ч. заседателна зала
  Взаимодействие с гражданското общество 14.01. 16.30 ч. заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм 15.01. 10.00 ч. заседателна зала
  Младежта и спорта   15.01.   13.30 ч. заседателна зала
  Образование, наука и иновации   15.01. 15.00 ч. заседателна зала
  Бюджет и финанси   16.01. 10.00 ч. заседателна зала
  Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението  16.01. 14.00 ч. заседателна зала
  ЗОРС   16.01. 16.00 ч. заседателна зала

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.12.2019 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.12.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  09.12.15.00 ч.заседателна зала
Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество09.12.16.30 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика10.12.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство10.12.15.30 ч.заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм11.12.10.00 ч.заседателна зала
  Младежта и спорта  11.12.  13.30 ч.заседателна зала
  Образование, наука и иновации  11.12.15.00 ч.заседателна зала
  Бюджет и финанси  12.12.10.00 ч.заседателна зала
  Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 12.12.14.00 ч.заседателна зала
  ЗОРС  12.12.16.00 ч.заседателна зала