Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2022 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
16.01.13.30 ч.Заседателна зала
Екология
16.01.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
17.01.14.00 ч.Заседателна зала

Териториално устройство и строителство  
17.01.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  18.01.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  05.12.13.30 ч. Заседателна зала
Екология05.12.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  06.12.14.00 ч.Заседателна зала
  Териториално устройство и строителство  06.12.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  07.12.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.11.2022 г.

ПКденчасмясто
Култура и религиозни въпроси  07.11.13.30 ч.Заседателна зала
Екология
07.11.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика  08.11.14.00 ч.Заседателна зала

Териториално устройство и строителство  
08.11.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  09.11.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.11.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.10.2022 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
03.10.11.00 ч.Заседателна зала
Екология
03.10.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
04.10.14.00 ч.Заседателна зала

Териториално устройство и строителство  
04.10.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  05.10.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.10.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2022 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
07.09.9.00 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм07.09.10.00 ч.Заседателна зала

Младежта и спорта  
07.09.13.30 ч.Заседателна зала

Образование, наука и иновации  
07.09.15.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство
07.09.16.00 ч.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.07.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  04.07.13.30 ч. Заседателна зала
  Екология  04.07.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика05.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство05.07.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм06.07.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.07.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.06.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  06.06.13.30 ч. Заседателна зала
  Екология  06.06.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика07.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство07.06.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм08.06.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.06.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.05.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  09.05.13.00 ч. Заседателна зала
  Екология  09.05.14.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика10.05.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство10.05.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм11.05.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.05.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.04.2022 г.

 ПКденчасмясто
1.  Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм 15.04.10.00 ч. Зала „Св. Георги“
2.  Бюджет и финанси  15.04.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
3.Образование, наука и иновации15.04.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
4.  Здравеопазване и социална политика15.04.13.30
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26.04.2022 г.”