Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология09.07.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  09.07.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  09.07.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  10.07.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта10.07.13.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07.2024 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.06.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология18.06.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  18.06.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  18.06.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  19.06.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта19.06.13.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.06.2024 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.05.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология21.05.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  21.05.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  21.05.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  22.05.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта22.05.13.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.05.2024 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.04.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология16.04.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  16.04.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  16.04.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  17.04.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта17.04.13.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.04.2024 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.03.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология19.03.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  19.03.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  19.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  20.03.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта20.03.13.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.03.2024 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.02.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология20.02.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  20.02.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  20.02.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  21.02.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта21.02.13.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.02.2024 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология06.02.10.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  06.02.13.30 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  06.02.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  07.02.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта07.02.13.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2024 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.01.2024 г.

ПКденчасмясто
  Екология15.01.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  16.01.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  16.01.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  17.01.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта17.01.13.30 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.01.2024 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.12.2023 г.

ПКденчасмясто
  Екология11.12.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  12.12.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  12.12.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  13.12.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта13.12.13.30 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.12.2023 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.09.2023 г.

ПКденчасмясто
  Екология12.09.9.30 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  12.09.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  12.09.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  13.09.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта  13.09.13.30 ч.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.09.2023 г.”