Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.09.2023 г.

ПКденчасмясто
  Екология12.09.9.30 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  12.09.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  12.09.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  13.09.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта  13.09.13.30 ч.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.09.2023 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2023 г.

ПКденчасмясто
  Връзка с гражданското общество04.09.14.00 ч.Заседателна зала
  Екология04.09.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  05.09.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  05.09.15.30 ч.Заседателна зала
Бюджет и финанси07.09.10.00 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11.09.2023 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.07.2023 г.

ПКденчасмясто
Екология03.07.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
04.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  04.07.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  05.07.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта
05.07.13.30 ч.Заседателна зала

Образование,
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.07.2023 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.06.2023 г.

ПКденчасмясто
  Екология05.06.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  06.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  06.06.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  07.06.10.00 ч.Заседателна зала
Младежта и спорта07.06.13.30 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ,КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.06.2023 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2023 г.

 ПКденчасмясто
 1.  Здравеопазване и социална политика  09.05.14.00 ч.Заседателна зала
 2.Териториално устройство и строителство  09.05.15.30 ч.Заседателна зала
 3.Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  10.05.10.00 ч.Заседателна зала
 4.Младежта и спорта10.05.13.30 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗАЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.05.2023 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.04.2023 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
10.04.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 
10.04.14.00 ч.Заседателна зала
Екология10.04.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
11.04.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство   11.04.15.30 ч.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.04.2023 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.03.2023 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
06.03.13.30 ч.Заседателна зала
Екология06.03.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
07.03.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство  07.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  08.03.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.03.2023 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2023 г.

ПКденчасмясто
Връзка с гражданското общество
03.02.13.00 ч.Заседателна зала

Култура и религиозни въпроси  
06.02.13.30 ч.Заседателна зала
Екология
06.02.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
07.02.14.00 ч.Заседателна зала

Териториално устройство и строителство  
07.02.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика,
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.02.2023 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2022 г.

ПКденчасмясто

Култура и религиозни въпроси  
16.01.13.30 ч.Заседателна зала
Екология
16.01.15.00 ч.Заседателна зала

Здравеопазване и социална политика  
17.01.14.00 ч.Заседателна зала

Териториално устройство и строителство  
17.01.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  18.01.10.00 ч.Заседателна
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2022 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2022 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  05.12.13.30 ч. Заседателна зала
Екология05.12.15.00 ч.Заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика  06.12.14.00 ч.Заседателна зала
  Териториално устройство и строителство  06.12.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм  07.12.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2022 г.”