Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.04.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  12.04.13.30 ч.видеоконферентна връзка
  Екология  12.04.15.00 ч.видеоконферентна връзка
Връзка с гражданското общество13.04.10.00видеоконферентна връзка
Здравеопазване и социална политика13.04.14.00 ч.видеоконферентна връзка
Териториално устройство и строителство13.04.15.30 ч.видеоконферентна връзка
Икономика,
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.04.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.03.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
15.03.13.30 ч.Заседателна зала

Екология 
15.03.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество16.03.10.00Заседателна зала 
Здравеопазване и социална политика16.03.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство 16.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.03.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.03.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
01.03.13.30 ч.Заседателна зала

Екология 
01.03.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество02.03.10.00Заседателна зала 
Здравеопазване и социална политика02.03.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство 02.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.03.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.02.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  15.02.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  15.02.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество16.02.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика16.02.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство16.02.15.30 ч.Заседателна зала  
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.02.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  18.01.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Екология  18.01.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Връзка с гражданското общество19.01.10.00Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика19.01.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство19.01.15.30 ч.Видео-конферентна връзка  
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.12.2020 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  07.12.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Екология  07.12.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Връзка с гражданското общество08.12.10.00Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика08.12.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство08.12.15.30 ч.Видео-конферентна връзка  
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.12.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.11.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.11.13.30 ч.Зала „Свети Георги“
  Екология  09.11.15.00 ч.Зала „Свети Георги“
Връзка с гражданското общество10.11.11.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика10.11.14.00 ч.Зала „Свети Георги“
Териториално устройство и строителство10.11.15.30
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.11.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.10.20

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  12.10.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  12.10.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество13.10.10.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика13.10.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство13.10.15.30 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.10.20”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  31.08.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  31.08.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество01.09.10.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика01.09.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство01.09.15.30 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.07.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Бюджет и финанси  27.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 27.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 27.07.16.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество28.07.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика28.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.07.2020 г.”