Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.10.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  04.10.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  04.10.15.00 ч.Заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество05.10.10.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика05.10.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство05.10.15.30 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.10.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
07.09.13.30 ч.Зала „Св. Георги“ 

Екология 
07.09.15.00 ч.Зала „Св. Георги“
Взаимодействие с гражданското общество08.09.10.00 ч.Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика08.09.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
Териториално устройство и строителство 08.09.15.30 ч.Зала „Св.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  05.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  05.07.15.00 ч.Заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество06.07.10.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика06.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство06.07.15.30 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.07.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.06.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
07.06.13.30 ч.Заседателна зала 

Екология 
07.06.15.00 ч.Заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество08.06.10.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика08.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство 08.06.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.06.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗA ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.05.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  10.05.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  10.05.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество11.05.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика11.05.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство11.05.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика,
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗA ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.05.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.04.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  12.04.13.30 ч.видеоконферентна връзка
  Екология  12.04.15.00 ч.видеоконферентна връзка
Връзка с гражданското общество13.04.10.00видеоконферентна връзка
Здравеопазване и социална политика13.04.14.00 ч.видеоконферентна връзка
Териториално устройство и строителство13.04.15.30 ч.видеоконферентна връзка
Икономика,
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.04.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.03.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
15.03.13.30 ч.Заседателна зала

Екология 
15.03.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество16.03.10.00Заседателна зала 
Здравеопазване и социална политика16.03.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство 16.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.03.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.03.2021 г.

ПКденчасмясто

Култура  и религиозни въпроси 
01.03.13.30 ч.Заседателна зала

Екология 
01.03.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество02.03.10.00Заседателна зала 
Здравеопазване и социална политика02.03.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство 02.03.15.30 ч.Заседателна зала
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.03.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.02.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  15.02.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  15.02.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество16.02.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика16.02.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство16.02.15.30 ч.Заседателна зала  
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25.02.2021 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2021 г.

ПКденчасмясто
  Култура  и религиозни въпроси  18.01.13.30 ч.Видео-конферентна връзка
  Екология  18.01.15.00 ч.Видео-конферентна връзка
Връзка с гражданското общество19.01.10.00Видео-конферентна връзка
Здравеопазване и социална политика19.01.14.00 ч.Видео-конферентна връзка
Териториално устройство и строителство19.01.15.30 ч.Видео-конферентна връзка  
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28.01.2021 г.”