Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.11.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.11.13.30 ч.Зала „Свети Георги“
  Екология  09.11.15.00 ч.Зала „Свети Георги“
Връзка с гражданското общество10.11.11.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика10.11.14.00 ч.Зала „Свети Георги“
Териториално устройство и строителство10.11.15.30
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.11.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.10.20

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  12.10.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  12.10.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество13.10.10.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика13.10.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство13.10.15.30 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.10.20”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  31.08.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  31.08.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество01.09.10.00Зала „Св. Георги“
Здравеопазване и социална политика01.09.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство01.09.15.30 ч.Заседателна зала
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.09.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.07.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Бюджет и финанси  27.07.10.00 ч.Заседателна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 27.07.14.00 ч.Заседателна зала
ЗОРС 27.07.16.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество28.07.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика28.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 31.07.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.07.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  06.07.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  06.07.15.00 ч.Заседателна зала
Връзка с гражданското общество07.07.10.00Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика07.07.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство07.07.15.30 ч.Заседателна зала  
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.07.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.06.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  08.06.13.30 ч.Заседателна зала
  Екология  08.06.15.00 ч.Заседателна зала
Здравеопазване и социална политика09.06.14.00 ч.Заседателна зала
Териториално устройство и строителство09.06.15.30 ч.Заседателна зала  
Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм10.06.10.00 ч.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.06.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.05.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  11.05.13.30 ч.Зала „Св. Георги“
  Екология  11.05.15.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Здравеопазване и социална политика12.05.14.00 ч.Зала „Св. Георги“
  Териториално устройство и строителство12.05.15.30 ч.Зала „Св. Георги“
Икономика, инвестиции, земеделие
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.05.2020 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.04.2020 г. В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

ПКДенЧасЗала
Култура  и религиозни въпроси13.04.13.30 ч.Пленарна зала
Екология13.04.13.30 ч.Пленарна зала
Здравеопазване и социална политика14.04.14.00 ч.Пленарна зала
Териториално устройство и строителство14.04.15.30 ч.Пленарна зала
Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението 14.04.15.30 ч.Пленарна зала
Икономика,
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23.04.2020 г. В ПЛЕНАРНА ЗАЛА”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.03.2030 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  09.03.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  09.03.15.00 ч.заседателна зала
Взаимодействие с гражданското общество10.03.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика10.03.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство10.03.15.30 ч.
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.03.2030 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2020 г.

ПКДенЧасЗала
  Култура  и религиозни въпроси  03.02.13.30 ч.заседателна зала
  Екология  03.02.15.00 ч.заседателна зала
 Взаимодействие с гражданското общество04.02.10.00 ч.заседателна зала
  Здравеопазване и социална политика04.02.14.00 ч.заседателна зала 
  Териториално устройство и строителство04.02.15.30
…  Подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2020 г.”