Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.06.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
10.06.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
10.06.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
11.06.
14.00 ч.
заседателна
зала 
 
Териториално и селищно устройство
11.06.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.06.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.05.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
07.05.
13.00 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
07.05.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
07.05.
14.00 ч.
заседателна
зала 
 
Териториално и селищно устройство
07.05.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
08.05.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16.05.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.04.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
08.04.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
08.04.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
09.04.
14.00 ч.
заседателна
зала 
 
Териториално и селищно устройство
09.04.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
10.04.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.04.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.03.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
11.03.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
11.03.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
12.03.
14.00 ч.
 Зала „Св. Георги“
 
Териториално и селищно устройство
12.03.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
13.03.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.03.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.02.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
11.01.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
11.01.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
12.01.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
12.01.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
13.01.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.02.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.02.2019 г.

 
ПК
Ден
Час
Зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
 
30.01.
9.00 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
30.01.
10.30 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и спорта
30.01.
13.30 ч.
заседателна
 зала
 
Образование и наука
30.01.
15.00 ч.
заседателна
зала
 
Бюджет и финанси
31.01.
9.00 ч.
заседателна
зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
31.01.  
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 05.02.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2019 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
14.01.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
14.01.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
15.01.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
15.01.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
16.01.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.01.2019 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2018 г.

 

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
03.12.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
03.12.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
04.12.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
04.12.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
05.12.
9.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.11.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
05.11.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
05.11.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
06.11.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
06.11.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
07.11.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.11.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.10.2018 г.

 
ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
08.10.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
08.10.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
09.10.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
09.10.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
10.10.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.10.2018 г.”