Графици за заседанията на ПК

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2018 г.

 

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
03.12.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
03.12.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
04.12.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
04.12.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
05.12.
9.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.12.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.11.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
05.11.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
05.11.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
06.11.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
06.11.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
07.11.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.11.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.10.2018 г.

 
ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
08.10.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
08.10.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
09.10.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
09.10.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
10.10.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.10.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
03.09.
13.00 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
03.09.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
04.09.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
04.09.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
05.09.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.07.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
09.07.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
09.07.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
10.07.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
10.07.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
11.07.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.07.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.06.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура  и религиозни въпроси
 
11.06.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
11.06.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
12.06.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
12.06.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
13.06.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.06.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура и религиозни въпроси
 
08.05.
13.00 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
08.05.
11.00 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
08.05.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
08.05.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
09.05.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.05.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.04.2018 г.

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура и религиозни въпроси
 
10.04.
13.00 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
11.04.
11.00 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
10.04.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
10.04.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
11.04.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.04.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.03.2018 г.

 

ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура и религиозни въпроси
 
12.03.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
12.03.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
13.03.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
13.03.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
14.03.
10.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.03.2018 г.”

ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.02.2018 г.

 
ПК
Ден
Час
Зала
 
Култура и религиозни въпроси
 
12.02.
13.30 ч.
заседателна
зала
 
Земеделие и екология
 
12.02.
15.30 ч.
заседателна
зала
 
Здравеопазване и социална политика
13.02.
14.00 ч.
заседателна
 зала
 
Териториално и селищно устройство
13.02.
16.00 ч.
заседателна
зала
 
Икономическа и инвестиционна политика
14.02.
09.00 ч.
заседателна
зала
 
Младежта и
подробно “ГРАФИК НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.02.2018 г.”