Дневен ред на заседание

Дневен ред на 18-то заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 18-то заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане
…  Подробно “Дневен ред на 18-то заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 17-о заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 r. от 9.00 часа, посредством видео-конферентна връзка

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 и чл.28а от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1 и чл.4, ал.3-ал.6 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет- Русе на 17-о заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 r. от 9.00 часа, посредством видео-конферентна връзка, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. К.л.378 Отчет за изпълнение …  Подробно “Дневен ред на 17-о заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 r. от 9.00 часа, посредством видео-конферентна връзка”

Дневен ред на 16-о заседание, което ще се проведе на 14.12.2020 г. от 9.00 часа

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 и чл.28а от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1 и чл.4, ал.3-ал.6 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 16-о заседание, което ще се проведе на 14.12.2020  г. от 9.00 часа посредством видео-конферентна връзка, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1.  К.л. 337 Годишен отчет
…  Подробно “Дневен ред на 16-о заседание, което ще се проведе на 14.12.2020 г. от 9.00 часа”

Дневен ред на 14-о заседание, което ще се проведе на 19.11.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, Канев център – Заседателна зала

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 14-о заседание, което ще се проведе на 19.11.2020  г. от 9.00 часа в гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, Канев център – Заседателна зала, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:…  Подробно “Дневен ред на 14-о заседание, което ще се проведе на 19.11.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, Канев център – Заседателна зала”

Дневен ред на 13-то заседание, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 13-то заседание, което ще се проведе на 22.10.2020  г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питане
…  Подробно “Дневен ред на 13-то заседание, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 12-то заседание, което ще се проведе на 10.09.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 12-то заседание, което ще се проведе на 10.09.2020  г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.Л.
…  Подробно “Дневен ред на 12-то заседание, което ще се проведе на 10.09.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020  г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. Изказване на
…  Подробно “Дневен ред на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6 в сградата …  Подробно “Дневен ред на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6”

Дневен ред на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020 г., от 9.00 часа, в Пленарна зала, в сградата на Община Русе

 На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в Пленарна зала на общината, при …  Подробно “Дневен ред на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020 г., от 9.00 часа, в Пленарна зала, в сградата на Община Русе”