Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 9-то заседание, което ще се проведе на 30.05.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

              На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 9-то заседание, което ще се проведе на 30.05.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.
…  Подробно “Дневен ред на 9-то заседание, което ще се проведе на 30.05.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 8-то заседание, което ще се проведе на 25.04.2024 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 8-то заседание, което ще се проведе на 25.04.2024 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. № …  Подробно “Дневен ред на 8-то заседание, което ще се проведе на 25.04.2024 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 28.03.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 7-то заседание, което ще се проведе на 28.03.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изслушване на инж.
…  Подробно “Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 28.03.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 6-то заседание, което ще се проведе на 29.02.2024 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 6-то заседание, което ще се проведе на 29.02.2024 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предоставяне информация …  Подробно “Дневен ред на 6-то заседание, което ще се проведе на 29.02.2024 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 5-то заседание, което ще се проведе на 16.02.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 и чл.58 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 5-то заседание, което ще се проведе на 16.02.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.
…  Подробно “Дневен ред на 5-то заседание, което ще се проведе на 16.02.2024  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 4-то заседание, което ще се проведе на 25.01.2024 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 4-то заседание, което ще се проведе на 25.01.2024 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л. № …  Подробно “Дневен ред на 4-то заседание, което ще се проведе на 25.01.2024 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 3-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2023 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 3-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2023 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1
…  Подробно “Дневен ред на 3-то заседание, което ще се проведе на 21.12.2023 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 2-то заседание, което ще се проведе на 05.12.2023 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 2-то заседание, което ще се проведе на 05.12.2023 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Определяне броя и
…  Подробно “Дневен ред на 2-то заседание, което ще се проведе на 05.12.2023 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 53-о извънредно заседание, което ще се проведе на 16.10.2023 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 53-о извънредно заседание, което ще се проведе на 16.10.2023 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане
…  Подробно “Дневен ред на 53-о извънредно заседание, което ще се проведе на 16.10.2023 г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“”

Дневен ред на 52-то заседание, което ще се проведе на 21.09.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 52-то заседание, което ще се проведе на 21.09.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1375 Отчет за изпълнението на
…  Подробно “Дневен ред на 52-то заседание, което ще се проведе на 21.09.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”