Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 44-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1118 Годишен отчет за третата година
…  Подробно “Дневен ред на 44-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 43-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 43-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1061 Решение за приватизация чрез търг
…  Подробно “Дневен ред на 43-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 42-о извънредно заседание, което ще се проведе на 01.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 42-о извънредно заседание, което ще се проведе на 01.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Упълномощаване
…  Подробно “Дневен ред на 42-о извънредно заседание, което ще се проведе на 01.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“”

Дневен ред на 41-то заседание, което ще се проведе на 17.11.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 41-то заседание, което ще се проведе на 17.11.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1037 Допълване на Годишния план за
…  Подробно “Дневен ред на 41-то заседание, което ще се проведе на 17.11.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 40-то заседание, което ще се проведе на 13.10.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 40-то заседание, което ще се проведе на 13.10.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1018 Приемане на решение за
…  Подробно “Дневен ред на 40-то заседание, което ще се проведе на 13.10.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 39-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 39-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 966 Удостояване на Анелия Нунева
…  Подробно “Дневен ред на 39-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 38-о извънредно заседание, което ще се проведе на 26.08.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“

       На основание чл. 23, ал.4, т.2 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 38-о извънредно заседание, което ще се проведе на 26.08.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:…  Подробно “Дневен ред на 38-о извънредно заседание, което ще се проведе на 26.08.2022  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“”

Дневен ред на 37-то извънредно заседание, което ще се проведе на 21.07.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 37-то извънредно заседание, което ще се проведе на 21.07.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН …  Подробно “Дневен ред на 37-то извънредно заседание, което ще се проведе на 21.07.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 36-то заседание, което ще се проведе на 14.07.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 36-то заседание, което ще се проведе на 14.07.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 908 Приемане на Годишните финансови
…  Подробно “Дневен ред на 36-то заседание, което ще се проведе на 14.07.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 35-то заседание, което ще се проведе на 16.06.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 35-то заседание, което ще се проведе на 16.06.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.853 Прекратяване на Договор за предоставяне на
…  Подробно “Дневен ред на 35-то заседание, което ще се проведе на 16.06.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”