Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 29-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2022  г. от  9.00 часа чрез видеоконферентна връзка

   На основание чл. 23, ал.4, т. 1, във връзка с чл.28а  от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 29-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2022  г. от  9.00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 714
…  Подробно “Дневен ред на 29-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2022  г. от  9.00 часа чрез видеоконферентна връзка”

Дневен ред на 28-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2021  г. от 9.00 часа

На основание чл. 23, ал.4, т. 1, във връзка с чл.28а  от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 28-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2021  г. от 9.00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. 669 Годишен отчет
…  Подробно “Дневен ред на 28-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2021  г. от 9.00 часа”

Дневен ред на 27-то заседание, което ще се проведе на 18.11.2021  г. от 9.00 часа чрез видеоконферентна връзка

На основание чл. 23, ал.4, т. 1, във връзка с чл.28а от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 27-то заседание, което ще се проведе на 18.11.2021  г. от 9.00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изказване на Мариян Димитров
…  Подробно “Дневен ред на 27-то заседание, което ще се проведе на 18.11.2021  г. от 9.00 часа чрез видеоконферентна връзка”

Дневен ред на 26-то заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 26-то заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.619
…  Подробно “Дневен ред на 26-то заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 25-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

 На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 25-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:…  Подробно “Дневен ред на 25-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 24-то заседание, което ще се проведе на 15.07.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

 На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 24-то заседание, което ще се проведе на 15.07.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.
…  Подробно “Дневен ред на 24-то заседание, което ще се проведе на 15.07.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 23-то заседание, което ще се проведе на 17.06.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 23-то заседание, което ще се проведе на 17.06.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изказване
…  Подробно “Дневен ред на 23-то заседание, което ще се проведе на 17.06.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 22-то заседание, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 22-то заседание, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.
…  Подробно “Дневен ред на 22-то заседание, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 21-то заседание, което ще се проведе на 22.04.2021 г. от 9.00 часа посредством видеоконферентна връзка

 На основание чл. 23, ал.4, т.1, във връзка с чл.28а, ал.1 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 21-то заседание, което ще се проведе на  22.04.2021  г. от 9.00 часа  посредством видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на заместник – председател
…  Подробно “Дневен ред на 21-то заседание, което ще се проведе на 22.04.2021 г. от 9.00 часа посредством видеоконферентна връзка”

Дневен ред на 20-то заседание, което ще се проведе на 25.03.2021 г. от 9.00 часа посредством видеоконферентна връзка

На основание чл. 23, ал.4, т.1, във връзка с чл.28а, ал.1 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 20-то заседание, което ще се проведе на  25.03.2021  г. от 9.00 часа  посредством видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.418 Необходимост от разрешение за
…  Подробно “Дневен ред на 20-то заседание, което ще се проведе на 25.03.2021 г. от 9.00 часа посредством видеоконферентна връзка”