Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 52-то заседание, което ще се проведе на 21.09.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 52-то заседание, което ще се проведе на 21.09.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1375 Отчет за изпълнението на
…  Подробно “Дневен ред на 52-то заседание, което ще се проведе на 21.09.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 51-о извънредно заседание, което ще се проведе на 11.09.2023  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 51-о извънредно заседание, което ще се проведе на 11.09.2023  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.1374
…  Подробно “Дневен ред на 51-о извънредно заседание, което ще се проведе на 11.09.2023  г. от 9.00 часа в зала „Свети Георги“”

Дневен ред на 50-то заседание, което ще се проведе на 13.07.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 50-то заседание, което ще се проведе на 13.07.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 1318 Отчет за изпълнение на
…  Подробно “Дневен ред на 50-то заседание, което ще се проведе на 13.07.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 49-то заседание, което ще се проведе на 15.06.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

                На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 49-то заседание, което ще се проведе на 15.06.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учредяване безсрочно безвъзмездно
…  Подробно “Дневен ред на 49-то заседание, което ще се проведе на 15.06.2023  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 48-то заседание, което ще се проведе на 18.05.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 48-то заседание, което ще се проведе на 18.05.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1283 Даване на съгласие Община Русе
…  Подробно “Дневен ред на 48-то заседание, което ще се проведе на 18.05.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 47-то заседание, което ще се проведе на 20.04.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 20.04.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1221 Инвестиция за втори етап от
…  Подробно “Дневен ред на 47-то заседание, което ще се проведе на 20.04.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 46-то заседание, което ще се проведе на 16.03.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 46-то заседание, което ще се проведе на 16.03.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1176 Годишен доклад за наблюдение на
…  Подробно “Дневен ред на 46-то заседание, което ще се проведе на 16.03.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 45-то заседание, което ще се проведе на 16.02.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 45-то заседание, което ще се проведе на 16.02.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1156 Отчет за изпълнение на решенията
…  Подробно “Дневен ред на 45-то заседание, което ще се проведе на 16.02.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 44-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 44-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1118 Годишен отчет за третата година
…  Подробно “Дневен ред на 44-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2023  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 43-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 43-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.№ 1061 Решение за приватизация чрез търг
…  Подробно “Дневен ред на 43-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2022  г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”