Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за … подробно “Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Етика, което ще се проведе на 05.03.2020 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 подробно “Дневен ред”

Дневен ред на 6-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 6-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за… подробно “Дневен ред на 6-то заседание, което ще се проведе на 21.02.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 5-то извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.2 и 3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 5-то извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при … подробно “Дневен ред на 5-то извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 4-то заседание, което ще се проведе на 23.01.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 4-то заседание, което ще се проведе на 23.01.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за… подробно “Дневен ред на 4-то заседание, което ще се проведе на 23.01.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за… подробно “Дневен ред на 3-то заседание, което ще се проведе на 16.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 2-то заседание, което ще се проведе на 05.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 2-то заседание, което ще се проведе на 05.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за … подробно “Дневен ред на 2-то заседание, което ще се проведе на 05.12.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 49-то заседание, което ще се проведе на 19.09.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 49-то заседание, което ще се проведе на 19.09.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.Л. 1157 Приемане и утвърждаване на нова общинска транспортна
подробно “Дневен ред на 49-то заседание, което ще се проведе на 19.09.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 48-то заседание, което ще се проведе на 18.07.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 48-то заседание, което ще се проведе на 18.07.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.Л. 1131 Отчет за изпълнение на решенията на Общински
подробно “Дневен ред на 48-то заседание, което ще се проведе на 18.07.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред на 47-то заседание, което ще се проведе на 20.06.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Русе на 47-то заседание, което ще се проведе на 20.06.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.Л.1130 Изменение и допълнение на Интегриран план за градско
подробно “Дневен ред на 47-то заседание, което ще се проведе на 20.06.2019 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””