Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 37-то извънредно заседание, което ще се проведе на 21.07.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1, чл.58, във връзка с чл.63, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 37-то извънредно заседание, което ще се проведе на 21.07.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН …  Подробно “Дневен ред на 37-то извънредно заседание, което ще се проведе на 21.07.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 36-то заседание, което ще се проведе на 14.07.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 36-то заседание, което ще се проведе на 14.07.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 908 Приемане на Годишните финансови
…  Подробно “Дневен ред на 36-то заседание, което ще се проведе на 14.07.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 35-то заседание, което ще се проведе на 16.06.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 35-то заседание, което ще се проведе на 16.06.2022 г. от 9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.853 Прекратяване на Договор за предоставяне на
…  Подробно “Дневен ред на 35-то заседание, което ще се проведе на 16.06.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 34-то заседание, което ще се проведе на 19.05.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

          На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 34-то заседание, което ще се проведе на 19.05.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изработване на национална здравна карта
…  Подробно “Дневен ред на 34-то заседание, което ще се проведе на 19.05.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 33-то извънредно заседание, което ще се проведе на 26.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1 и чл.58 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 33-то извънредно заседание, което ще се проведе на 26.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1.  К.л. № 812 Приемане на
…  Подробно “Дневен ред на 33-то извънредно заседание, което ще се проведе на 26.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 32-то заседание, което ще се проведе на 19.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 32-то заседание, което ще се проведе на 19.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 815 Провеждане на конкурс за
…  Подробно “Дневен ред на 32-то заседание, което ще се проведе на 19.04.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 31-то заседание, което ще се проведе на 24.03.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

         На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 31-то заседание, което ще се проведе на 24.03.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 769 Приемане на
…  Подробно “Дневен ред на 31-то заседание, което ще се проведе на 24.03.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 30-то заседание, което ще се проведе на 24.02.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 30-то заседание, което ще се проведе на 24.02.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“ при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 732 Отчет за изпълнение на
…  Подробно “Дневен ред на 30-то заседание, което ще се проведе на 24.02.2022  г. от  9.00 часа в зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 29-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2022  г. от  9.00 часа чрез видеоконферентна връзка

   На основание чл. 23, ал.4, т. 1, във връзка с чл.28а  от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 29-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2022  г. от  9.00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. № 714
…  Подробно “Дневен ред на 29-то заседание, което ще се проведе на 24.01.2022  г. от  9.00 часа чрез видеоконферентна връзка”

Дневен ред на 28-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2021  г. от 9.00 часа

На основание чл. 23, ал.4, т. 1, във връзка с чл.28а  от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 28-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2021  г. от 9.00 часа чрез видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л. 669 Годишен отчет
…  Подробно “Дневен ред на 28-то заседание, което ще се проведе на 13.12.2021  г. от 9.00 часа”