Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 26-то заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 26-то заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.619
…  Подробно “Дневен ред на 26-то заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 25-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

 На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 25-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:…  Подробно “Дневен ред на 25-то заседание, което ще се проведе на 13.09.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 24-то заседание, което ще се проведе на 15.07.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

 На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 24-то заседание, което ще се проведе на 15.07.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.
…  Подробно “Дневен ред на 24-то заседание, което ще се проведе на 15.07.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 23-то заседание, което ще се проведе на 17.06.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 23-то заседание, което ще се проведе на 17.06.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изказване
…  Подробно “Дневен ред на 23-то заседание, което ще се проведе на 17.06.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 22-то заседание, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 22-то заседание, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. К.л.
…  Подробно “Дневен ред на 22-то заседание, което ще се проведе на 20.05.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 21-то заседание, което ще се проведе на 22.04.2021 г. от 9.00 часа посредством видеоконферентна връзка

 На основание чл. 23, ал.4, т.1, във връзка с чл.28а, ал.1 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 21-то заседание, което ще се проведе на  22.04.2021  г. от 9.00 часа  посредством видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на заместник – председател
…  Подробно “Дневен ред на 21-то заседание, което ще се проведе на 22.04.2021 г. от 9.00 часа посредством видеоконферентна връзка”

Дневен ред на 20-то заседание, което ще се проведе на 25.03.2021 г. от 9.00 часа посредством видеоконферентна връзка

На основание чл. 23, ал.4, т.1, във връзка с чл.28а, ал.1 от ЗМСМА и чл.4, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 20-то заседание, което ще се проведе на  25.03.2021  г. от 9.00 часа  посредством видеоконферентна връзка при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.л.418 Необходимост от разрешение за
…  Подробно “Дневен ред на 20-то заседание, което ще се проведе на 25.03.2021 г. от 9.00 часа посредством видеоконферентна връзка”

Дневен ред на 19-то заседание, което ще се проведе на 09.03.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Свети Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 19-то заседание, което ще се проведе на 09.03.2021  г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Свети Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане
…  Подробно “Дневен ред на 19-то заседание, което ще се проведе на 09.03.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Свети Георги“”

Дневен ред на 18-то заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 18-то заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане
…  Подробно “Дневен ред на 18-то заседание, което ще се проведе на 25.02.2021 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 17-о заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 r. от 9.00 часа, посредством видео-конферентна връзка

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 и чл.28а от ЗМСМА, чл.15, ал.1, т.1 и чл.4, ал.3-ал.6 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет- Русе на 17-о заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 r. от 9.00 часа, посредством видео-конферентна връзка, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. К.л.378 Отчет за изпълнение …  Подробно “Дневен ред на 17-о заседание, което ще се проведе на 28.01.2021 r. от 9.00 часа, посредством видео-конферентна връзка”