Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на заседание

Дневен ред на 14-о заседание, което ще се проведе на 19.11.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, Канев център – Заседателна зала

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 14-о заседание, което ще се проведе на 19.11.2020  г. от 9.00 часа в гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, Канев център – Заседателна зала, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:…  Подробно “Дневен ред на 14-о заседание, което ще се проведе на 19.11.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, ул. „Студентска“ №8, Канев център – Заседателна зала”

Дневен ред на 13-то заседание, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 13-то заседание, което ще се проведе на 22.10.2020  г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Питане
…  Подробно “Дневен ред на 13-то заседание, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 12-то заседание, което ще се проведе на 10.09.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 12-то заседание, което ще се проведе на 10.09.2020  г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. К.Л.
…  Подробно “Дневен ред на 12-то заседание, което ще се проведе на 10.09.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020  г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

  1. Изказване на
…  Подробно “Дневен ред на 11-о заседание, което ще се проведе на 31.07.2020 г. от 9.00 часа в гр.Русе, пл. „Свобода“ №6, ет.6, зала „Св. Георги“”

Дневен ред на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6 в сградата …  Подробно “Дневен ред на 10-то заседание, което ще се проведе на 18.06.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в зала „Св. Георги“, ет.6”

Дневен ред на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020 г., от 9.00 часа, в Пленарна зала, в сградата на Община Русе

 На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в Пленарна зала на общината, при …  Подробно “Дневен ред на 9-то заседание, което ще се проведе на 21.05.2020 г., от 9.00 часа, в Пленарна зала, в сградата на Община Русе”

Дневен ред на 8-то заседание, което ще се проведе на 23.04.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 8-то заседание, което ще се проведе на 23.04.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, в Пленарна зала на общината, при следния …  Подробно “Дневен ред на 8-то заседание, което ще се проведе на 23.04.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе”

Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги”

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.58, ал.1, във връзка с чл.63, ал.2, т.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет – Русе на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020  г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги” при следния проект за …  Подробно “Дневен ред на 7-то заседание, което ще се проведе на 19.03.2020 г. от 9.00 часа в сградата на Община Русе, зала „Св. Георги””

Дневен ред

На основание чл. 45, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам на заседание Постоянната комисия по Етика, което ще се проведе на 05.03.2020 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на Община Русе, ет. 3 …  Подробно “Дневен ред”