Новини

Промени в Правилника си гласуваха общинските съветници

Общинските съветници приеха промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Действащият към момента Правилник бе приет на провелата се през месец ноември 2020 г. сесия на Общински съвет – Русе. Предвид продължаващата пандемия от вируса COVID – …  Подробно “Промени в Правилника си гласуваха общинските съветници”

Иво Пазарджиев: Трябва да се сложи край на клеветите и фалшивите новини в нашия град

В края на заседанието на Общински съвет – Русе, продължаващо повече от 6 астрономически часа, напрежението в зала „Свети Георги“ ескалира.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев призова за противопоставяне срещу фалшивите новини, както и срещу черния пиар, който се превърна в порочна практика през последните години по отношение на …  Подробно “Иво Пазарджиев: Трябва да се сложи край на клеветите и фалшивите новини в нашия град”

Прочети още

Радостина Пейкова е новият председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Русе

Радостина Пейкова – началник на отдел „Здравни дейности“ в Община Русе, е новият председател на Общинския съвет по наркотични вещества.

Това реши Общинският съвет с 45 гласа „За“, 0 „Против“ и 2 „Въздържал се“.

Една от основните функции на Превантивно-информационния център е да изгради ефективни програми и политика за превенция …  Подробно “Радостина Пейкова е новият председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Русе”

Прочети още

Община Русе ще кандидатства за финансова подкрепа от Министерството на културата за ремонт на Доходното здание

Внесената като извънредна точка за кандидатстване на Община Русе за целева финансова подкрепа от  Министерството на културата за извършване на консервационно-реставрационни дейности на сградата на Доходно здание срещна одобрението на общинските съветници и те приеха предложението единодушно.

Емблематичната сграда на Доходното здание се счита за най-красивата в България.

Идеята за …  Подробно “Община Русе ще кандидатства за финансова подкрепа от Министерството на културата за ремонт на Доходното здание”

Прочети още

Промени в Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе гласуваха на Общинската сесия

Безспорно една от най-обсъжданите теми през последните дни е тази за промените в Наредбата за финансово подпомагане на русенските спортни клубове и спортните дейности в община Русе.

Дебати се проведоха и по време на заседанието на Постоянната комисия по младежта и спорта към Общинския съвет. Още тогава се изразиха различия …  Подробно “Промени в Наредбата за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе гласуваха на Общинската сесия”

Общинските съветници приеха промени в Наредба №15

Общинският съвет прие с 46 гласа „За“, 1 „Против“ и 1 „Въздържал се“ измененията в Наредба №15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе.

Съгласно измененията за отпадък се счита моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот …  Подробно “Общинските съветници приеха промени в Наредба №15”

Прочети още

Д-р Елена Дачева е старият нов управител на Центъра по дентална медицина в Русе

Д-р Елена Дачева отново е избрана за управител на „Център по дентална медицина – Русе“.

Това реши Общинският съвет с 48 гласа „За“, 0 „Против“ и 0 „Въздържал се“.

Д-р Дачева е била единственият кандидат на Конкурса за избор на управител.

Вносителят на предложението г-н Иво Пазарджиев изтъкна професионалното отношение …  Подробно “Д-р Елена Дачева е старият нов управител на Центъра по дентална медицина в Русе”

Прочети още

Изменения в Наредба 1 прекратяват порочните практики в търговете за общинско имущество

Те касаят тръжните процедури за наем на имоти и вещи – общинска собственост и целят преодоляването на констатираните недостатъци в провеждането им.

Предложените промени целят да се разграничат ясно условията, при които може да се проведе търг с явно наддаване, и тези при търг с тайно наддаване.

Ще бъдат уеднаквени …  Подробно “Изменения в Наредба 1 прекратяват порочните практики в търговете за общинско имущество”

Прочети още

Общинският съвет в Русе откри своето 18-о заседание присъствено

С кворум от 47 общински съветници започна 18-ото заседание на Общински съвет – Русе.

Председателят Иво Пазарджиев откри заседанието с разяснения как работи системата за гласуване и по какъв начин съветниците могат да заявяват изказване и съответно реплики и дуплики.

В началото на сесията председателят на ВМРО – ПАТРИОТИТЕ в …  Подробно “Общинският съвет в Русе откри своето 18-о заседание присъствено”

Прочети още

Общинският съвет в Русе ще заседава присъствено

Общински съвет – Русе ще заседава присъствено. Това решение се взе на председателския съвет след гласуване на избор между присъствено и онлайн заседание.

18-ото заседание на Общинския съвет ще се проведе този четвъртък, 25 февруари, в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе.

На предстоящата сесия ще бъдат разгледани …  Подробно “Общинският съвет в Русе ще заседава присъствено”

Прочети още