Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Новини

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев поздрави Общинския Младежки дом с откриването на творческия им сезон

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев поздрави директора на Младежкия дом Красимира Николаева със стартирането на новия творчески сезон.

„Ако можех, щях да заключа града ни за 10 години, за да не може нито един млад човек да напусне Русе. Защото вашето място е тук, а нашата задача е да ви подкрепяме“ – с тези думи Иво Пазарджиев се обърна към младите хора от Младежкия дом и им пожела попътен вятър и през новия сезон.


С песни, танци и много настроение концертът пред Доходното здание се превърна в малък празник за всички русенци и гости на града, а според ръководството – най-интересното от талантливите деца на Русе тепърва предстои.

Всички изследвани за COVID-19 лица, оценени като рискови на общинския съветник Галин Ганчев, са с отрицателни проби

Всички изследвани за COVID-19 контактни лица на общинския съветник Галин Ганчев, които са оценени като рискови, са с отрицателни проби.

Прочети още

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев посети две русенски училища за първия учебен ден

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев стана част от празника на две русенски училища по случай 15 септември.


Днес, в 9:00 часа, в двора на ОУ „Отец Паисий“, започна тържество по случай откриване на учебната година.

„Пожелавам на вас, скъпи деца, освен време за учение, винаги да ви остава и време за игри и спорт, а на вашите учители – с дейността си още повече да издигат авторитета на учителската професия“ – с тези думи г-н Пазарджиев приветства бъдещите първокласници и директора на училището – г-жа Биляна Алексиева.

Бъдещите първокласници бяха посрещнати от приказни герои, които ги съпроводиха до класните им стаи за първи път.

От 9:30 часа започна тържество по случай първия учебен ден и в двора на ОУ „Иван Вазов“.

Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум и свещеници от Русенската Света Митрополия извършиха тържествен водосвет, а със специално подготвена програма възпитаници на училището изпълниха детски песни и стихчета.

Иво Пазарджиев поздрави директора на ОУ „Иван Вазов“ г-жа Теодора Йорданова с пожелания за здрава и успешна учебна година, а в края на тържеството и двамата пуснаха два бели гълъба в небето, символизиращи чистотата на духа, мира и любовта.

Всички общински съветници да следят здравословното си състояние съветват от РЗИ-Русе

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев се обръща към общинските съветници и присъствалите граждани на Общинската сесия този четвъртък, 10 септември 2020 г., с оглед установения случай на далия положителна проба за коронавирус общински съветник от ПП ГЕРБ – Галин Ганчев.

След разговор с д-р Маргарита Николова от РЗИ – Русе, препоръките са всички присъстващи в зала „Свети Георги“ да наблюдават здравословното си състояние и да ограничат своите социални контакти възможно най-много. При най-малките съмнения за неразположение в здравословното състояние, съветите са веднага да бъде потърсена медицинска помощ.

Очакват се допълнителни указания от Регионалната здравна инспекция в Русе.

Кметът Пенчо Милков и общинските съветници се обединиха около борбата за чист въздух в Русе

 

По време на обсъждането на точката за приемането на доклад за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец януари 2020 – месец юли 2020 г., кметът на Община Русе Пенчо Милков направи предложение за обединение на всички политически партии към Общинския съвет относно чистотата на въздуха в града.

По предложение на д-р Теодора Константинова председателите на политическите групи в Общински съвет – Русе се обединиха и приеха текст на декларация относно осигуряването на адекватна, модерна и мобилна техника за анализ на качеството на въздуха в Русе със следния текст.

Д-р Теодора Константинова

„Ние, общинските съветници от Общински съвет – Русе, единно изразяваме своето дълбоко безпокойство от липсата на съпричастност на Държавата да изпълни вменените й от Закона задължения и да извърши необходимите действия за решаване на проблемите със замърсяването на въздуха от промишлени източници в град Русе.

Държавата е запозната от години с фактологията и продължава да бездейства, като дори не е разположила мобилна станция за качество на атмосферния въздух, част от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Регионалната лаборатория към ИАОС не разполага с преносима техника за замерване на органични замърсители в определените в закона и комплексните разрешителни норми, а има единствено за аварийни замервания и залпово замърсяване.

Отново в последните дни на територията на град Русе се усещат неприятни миризми на органични съединения, характерни и отделяни от емисиите на промишлените предприятия.  Сигналите от гражданите са десетки и ежедневни.

Чистотата на атмосферния въздух е от изключително значение за нашата община и за хората, живеещи в нея. С особена сила това важи за малките деца, хората от третата възраст и страдащите от дихателни проблеми и белодробни заболявания. Проблемът стои пред нас, жителите на община Русе, от повече от тридесет години и все още не е решен.

Тридесет години по-късно нашият град отново е изправен пред предизвикателството да извоюва правото си  на чист и годен за дишане въздух. Множеството сигнали на  русенци за неприятни миризми и мръсен въздух и организираните през последните години протести са доказателство, че гражданското общество в Русе е готово да отстоява правото си на здравословна околна среда.

Русе иска да диша!

Настояваме да бъде осигурена в най-кратки срокове адекватна, модерна и мобилна техника за анализ на качеството на въздуха в Русе“.

Декларацията ще бъде изпратена до Министерски съвет на Р България.

32 маломерни паралелки одобриха общинските съветници в Община Русе

32 маломерни и слети паралелки ще има в Община Русе.

Това гласуваха общинските съветници на 12-ото заседание на Общинския съвет в Русе.

Маломерните и слетите паралелки ще бъдат в 11 училища:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево;

ОУ „Христо Смирненски”, кв. Долапите;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово;

НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца;

ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село;

ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово;

ОУ „Олимпи Панов”, гр. Русе;

ОУ „Братя Миладинови“, гр. Русе;

ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе;

ОУ „Възраждане”, гр. Русе.

Дофинансирането от страна на Община Русе до края на годината на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с не по-малко от 10 ученици за следните учебни заведения:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево – 1 090 лв.

НУ „Васил Априлов”, с. Хотанца – 1 962 лв.

ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово – 3 053 лв.

ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село – 2 071 лв.

Дофинансирането от страна на Община Русе до края на годината на паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки с по-малко от 10 ученици за следните учебни заведения:

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево – 981 лв.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово – 1 199 лв.

ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село – 981 лв.

ОУ „Отец Паисий”, с. Тетово – 4 034 лв.

ПГСС „Ангел Кънчев“, гр. Русе – 7 442 лв.

Общата сума за дофинансиране е в размер на 23 577 лв.

Увеличава се капацитетът на работещите в „Социално предприятие – обществена трапезария“ в Русе

Увеличава се численият състав на персонала от „Социално предприятие – обществена трапезария“ в Русе.

Енчо Енчев – зам.-кмет по хуманитарни дейности


Със създаването на социалното предприятие е осигурена заетост на 12 лица от рисковите групи – хора с увреждания, самотни родители, многодетни майки, лица от етнически малцинствени групи, дълготрайно безработни на социално подпомагане, като се подкрепи процеса на тяхната социализация и възстановяване на трудовите навици и е осигурен подкрепящ квалифициран персонал от 5 лица: управител, счетоводител, главен готвач, домакин и калкулант.

Общо 17 броя численост на персонала.

Целевата група, като потребители са 110 лица от уязвими групи. Основната дейност в трапезарията е насочена към осигуряване на топла храна на специфични уязвими групи население на територията на общината: възрастни, самотно живеещи хора, лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация.

В Община Русе постъпи доклад от Мариан Димитров – директор на ОП СПОТ, с която се предлага да бъде увеличена числеността на персонала на предприятието. Посочените причини са свързани с увеличаване на обема на работата в предприятието.

След въвеждане на извънредната епидемична обстановка след 01.05.2020 г. средствата за финансиране по предоставяне на топъл обяд се осигуряват по проектното предложение с предоставената възможност на Община Русе да кандидатстване и да получи финансиране по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, съгласно утвърдена със Заповед РД01-209 от 27.03.2020 г. на министъра на труда и социалната политика. Сключен е договор между Община Русе и Агенция социално подпомагане за период от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г. Подписани са и два анекса за удължаване периода на договора съответно до 24.07.2020 г. и до 31.08.2020 г. В този период от време 250 лица от целевите групи ежедневно получават топъл обяд в разкритата и функционираща обществена трапезария.

Общинските съветници взеха решение и приеха ОП „Социално предприятие -обществена трапезария“ да увеличи числения състав с 3 щатни бройки – 1 бр. „помощник готвач“ и 2 бр. „работник кухня“,  считано от 01.10.2020 г.

Изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2020 г.

За първото полугодие, бюджетът беше приет в рамка от малко над 135 млн. лв. Уточненият бюджет на общината към   30.06.2020 г. е 139 179 619 лв.

Изпълнението към днешна дата е 41,99% или в размер 58 439 000 лв.

Информацията е ситуирана в няколко раздела.

Първият раздел е изпълнение на приходите. В подробна таблица е показано разпределението на приходите, като следва да се отбележи, че независимо от неблагоприятните условия, наложени от пандемията от COVID-19, изпълнението на собствените приходи е изпълнено спрямо плановите показатели с 54,38%, но спрямо миналата година има намаление от 2 990 000 лв. Намалението основно произтича от намаление на изпълнение на неданъчните приходи.

В имуществените и други данъци, това, което е имало като изоставане в първите месеци – март, април и май, към 10 септември вече е преодоляно и почти всички данъчни приходи са над 50%. Изключение правят приходите от патентния данък и туристическия данък, които са обясними предвид условията на коронавирус.

От неданъчните проходи по-ниско е изпълнението на приходите от доходи от собственост.

Най-съществено намаление спрямо миналата година и като процент са продажбата на нефинансови активи, за което също има обяснение. Предвид взетото от Общинския съвет решение за тротоарното право, да се възстановяват средства на наемателите, които са наематели на общински имоти, където не могат да изпълняват дейността си. Те не плащаха наеми, както и търговците, които също не можеха да изпълняват своята дейност навън.

Изпълнение на разходите – изпълнението е 41,99%. Видно от представената подробна таблица към к.л. 245, в сравнение с изпълнението на предходната 2019 г., текущите разходи са изпълнени в размер на 93,55%. Увеличението спрямо изминалата година е от 1 663 000 лв., което основно произтича от увеличение на разходите за възнаграждение и осигуровки в общината, като това е обяснимо, тъй като през 2020 г. се вдигна прага на минималната работна заплата, а също така увеличението се отнася не само за общината, но и за всички второстепенни разпоредители, в това число училища, детски градини, кметства и общински предприятия.

Разходите за издръжка, спрямо миналата година, са намалени с 2 316 000 лв., което е в резултат на предприетите мерки на икономия  във връзка с неблагоприятните тенденции от COVID – 19.

Заседанието на Общинския съвет продължава, съветниците взеха решение за ОП „Общински транспорт Русе“

Общинските съветници взеха решение регистрираният капитал на „Общински Транспорт Русе“ ЕАД от 1 176 000  лева, разпределен в 11 760 поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 лева всяка на 2 301 000 лева, разпределен в 23 010 поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 лева всяка, чрез вноска от 1 125 000 лева, от които 874 339,29 лева вземане по текущ заем от Община Русе и 250 660,71 лева реална парична вноска.

Александър Георгиев – изпълнителен директор на „Общински транспорт – Русе“

От общинска администрация настояват за по-строг контрол и мониторинг върху разпределянето на средствата за градския транспорт.

Точката предизвика дебат между съветниците и някои от тях изразиха мнение, че за да се увеличат проходите на предприятието, е необходимо то да изпълнява цялата транспортна схема на гр. Русе

Повдигна се и въпросът за това как коронавирусът се е отразил на градския транспорт в Русе и че за периода от месец март тази година е отчетен спад от 70 до 50%. В месец август възстановяването е на 90% спрямо миналогодишните резултати.

12-ото заседание на Общински съвет – Русе започна, младите хора от Младежкия парламент в града са специални гости

Днес, 10 септември 2020 г., точно в 9:00 часа, в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе, започна 12-ото заседание на Общински съвет – Русе.


Сесията започна с поздравление от председателя на Общинския съвет Иво Пазарджиев и кмета на Община Русе Пенчо Милков към Диана Ласонина – общински съветник от групата на БСП в Русе. Младата дама получи красиви букети, поздравителни адреси, както и бутилка вино.


Заседанието на Общинския съвет е с по-различен нюанс днес, така като специални гости в залата са младите хора от ръководството на Младежкия парламент. Магдалена Дюлгерова, Ния Неделчева и Кристиян Димитров са на трибуната заедно с председателя Иво Пазарджиев и неговите заместници Наталия Кръстева и Пламен Рашев, а основната идея е младите момчета и момичета да се запознаят с работата на общинския съвет, правата и задълженията на общинските съветници, както и с методиката на работа в Община Русе.

12-ото заседание на Общинския съвет премина към обсъждането на точките от дневния ред, които са 34 на брой.

Една от най-дълго разискваните точки по време на заседанията на постоянните комисии беше тази за изменението на таксите в наредба №16. Същото се наблюдава и на днешното заседание, на което близо час се коментират предстоящите промени в цените на таксите и услугите.