Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Новини

Продължава записването за съдебни заседатели в сградата на Община Русе

Продължава записването за съдебни заседатели  в сградата на Община Русе.

Припомняме, че Общински съвет – Русе, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ открива процедура за определяне на съдебните заседатели за Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе и кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да подадат заявление, към което да приложат документи, доказващи изпълнението на изискванията на закона.

Повече информация може да откриете тук.

Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., в срок до 17.07.2020 г., в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, стая 304.

Постоянните комисии към Общински съвет – Русе се отлагат до второ нареждане

Утре, 7 юли, предстои онлайн среща на председателския съвет на Общинския съвет, на която ще се вземе решение относно изпълняването на служебните ангажименти на общинските съветници.

Предвид усложнената епидемиологична обстановка в Община Русе заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет се отлагат до второ нареждане, а председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев призовава за спазване на всички указания от Министерството на здравеопазването.

Сградата на Община Русе остава затворена за утрешния 7 юли.

Традиционното състезание „Русезнание“ се проведе онлайн за първи път

XIII-ото издание на традиционното състезание „Русезнание“ се проведе онлайн за първи път. Негови организатори са Регионален исторически музей – Русе, ВМРО - Русе и Народно читалище „Гоце Делчев 2009”. Събитието се проведе под патронажа на председателя на Общинския съвет в Русе Иво Пазарджиев.

Прочети още

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, ще заседава на 25 юни от 17:00 часа

Временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе, ще заседава този четвъртък, 25 юни, от 17:00 часа, в зала „Свети Георги“, на ет. 6 в сградата на Общината.

Прочети още

Общинският съвет реши обектите, разположени в учебните заведения, ще плащат 5% от договорената наемна цена

Общинските съветници на Русе приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение.

Прочети още

Общинският съвет прие предложението за облекчаване на цената на услугата за ползване на детските градини от деца в предучилищна възраст

След дълги дебати вече е факт предложението, което внесоха общинските съветници от БСП – Биляна Кирова и Диана Ласонина за облекчаване цената на услугата за ползване на детските градини от деца в предучилищна възраст с получен сертификат за завършена подготвителна яслена група, подлежащи на прием в първи клас.

Основната идея е да бъдат подпомогнати семействата, с доход под линията на бедност от 363лв. за месеците март,  април и май, по време на пандемията COVID-19, и когато много родители останаха без или с понижени доходи, а други изразходваха отпуските си за да гледат децата си, докато детските градини бяха затворени.

Общински съвет – Русе прие за периода от 1 юни до 14 септември 2020 г. цената на услугата за престой в детските градини да се запази такава, каквато е била през месец май, като кандидатстващите семейства ще представят доходите си именно за периода на пандемия.

Биляна Кирова и Диана Ласонина определят това като малка крачка към задържане на младите семейства в град Русе, като им се предоставя възможност да отглеждат децата си спокойно и без излишни притеснения, включително и през летния период.