Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Новини

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ УЧАСТВА В ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА НСОРБ

Председателят на Общински съвет – Русе Искрен Веселинов участва днес, 01.07.2008 г., в първото заседание на Постоянната комисия по общинска собственост на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Заседанието, което се организира с финансовата подкрепа на фондация „Фридрих Еберт”, се провежда в с.Гергини, община Габрово.
Основни теми на срещата са промените в Закона за общинската собственост и проектът за Закон за водоснабдяването и канализацията.
В рамките на предвидения дневен ред ще бъдат избрани председател и зам.-председатели на комисията, ще бъде изготвен и проект за програма, регламентираща дейността на структурата през 2008 година.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИЗРАЕЛСКАТА КОМПАНИЯ „ЕГГЕД” ПРЕЗЕНТИРАХА ПРЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ АМБИЦИОЗНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В РУСЕ

Представители на израелската компания „ЕГГЕД” презентираха днес, 10.06.2008 г., пред общински съветници основни дейности по разработен от холдинга инвестиционен план за развитие, насочен към подобряване на транспортната дейност в Русе за 2008-2009 година. Срещата бе предизвикана от желанието на компанията да се слее с общинското предприятие „Градски транспорт-Русе”.

На срещата присъстваха председателят на Общински съвет-Русе Искрен Веселинов, председатели на групи общински съветници в местния парламент, както и представители на общинска администрация и специалисти от „Градски транспорт-Русе”.

Дискутирани бяха въпроси, свързани със стабилизиране на икономическото състояние на транспортната дейност в града в дългосрочен план и подобряване ефективността и нивото на обслужване на пътниците.

В СРЕДАТА НА ЮНИ ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ИН ВИТРО”

На 16.06.2008 г. изтича срокът за подаване на документи за кандидатстване по програма „ин витро”. Инициативата е в изпълнение решение № 198 на Общински съвет – Русе, прието с протокол № 13 от 15.05.2008 година.
Припомняме, че изискванията към кандидатите са:
– удостоверение за постоянен адрес (желателно е кандидатите да са жители на Община Русе с постоянен адрес не по-малко от три години);
– удостоверение за семейно положение, издадено от Община Русе;
– медицинска документация (по изискванията на НЗОК).
На всеки одобрен кандидат ще се отпуска сума до 2500 лв. срещу представяне на фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за предстояща асистирана репродукция („ин витро”).
Критериите за подбор са:
– осъществени два неуспешни опита;
– завършено средно образование;
– доход на семейството не по-малко от три минимални заплати;
– кандидатите не са включени за финансиране по РЗОК.
Според решението на Общински съвет-Русе, след 30.06.2008 г. специализираната комисия с председател д-р Теодор Оджаков – председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика, ще излезе с решение и ще уведоми одобрените за финансово подпомагане кандидати.
Документи се подават в общинския отдел „Здравеопазване, младежки и спортни дейности” до 16.06.2008 година.
Справка и допълнителна информация – на телефон 082/881-755.

РУСЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ОСТАВИ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБИТЕ СРЕЩУ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕТО И ОСЪЖДАНЕТО НА ГЕНОЦИДА НАД АРМЕНЦИ И БЪЛГАРИ

Във връзка с внесени от общинските съветници от ДПС и от областния управител Мария Димова жалби в Русенския административен съд срещу приемането на Декларация за признаването и осъждането на геноцида, извършен от Османската империя и младотурското правителство над арменци и българи, в Общински съвет – Русе се получи Определение, с което съдът оставя без разглеждане постъпилите жалби. С Определението се прекратяват образуваните по този повод административни дела.
В мотивите на Определение № 22 от 21.05.2008 г. е посочено, че „решението не подлежи на оспорване, тъй като не носи белезите на административен акт”. В документа се казва още, че взетото решение на Общински съвет – Русе има декларативен характер и не предизвиква правни последици.

ПРЕДСТОИ ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Тържественото заседание на Общинския съвет, по повод празника на Русе – 6 май, ще се състои в сряда, 07.05.2008 г., от 14.00 ч. в Пленарна зала на Община Русе. На церемонията ще бъдат връчени награди „Почетен гражданин на Русе” на:

  • Ицхак (Зико) Грациани – за неговите изключителни заслуги за развитие и издигане на музикалната култура на град Русе и като признание за цялостната му обществено-полезна дейност (посмъртно);
  • Леон Даниел – за неговите изключителни заслуги за развитие и издигане на престижа на гр. Русе като значим културен център;
  • Венцеслав Николов – за неговите изключителни заслуги за развитие и издигане на престижа на гр.Русе като значим музикален и културен център;
  • арх. Светозар Панайотов – за неговия изключителен принос за архитектурното развитие на гр. Русе;
  • Борис Кацаров – за неговия изключителен принос в развитието на съдебната система;
  • Петранка Йончева – за нейния изключителен принос в развитието на съдебната система.

ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ Е ПРЕИЗБРАН ЗА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДО „ДУНАВ”

С пълно единодушие председателят на Общинския съвет Искрен Веселинов е преизбран за заместник-председател на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”, по време на провелото се в гр. Белене Общо събрание на АДО. За председател на организацията е избран кметът на гр.Белене Петър Дулев. Новите ръководни органи на АДО са с двугодишен мандат.

Припомняме, че Асоциацията на дунавските общини „Дунав” е сдружение на общини от Дунавския регион със седалище гр. Белене. Тя е най-голямото и едно от първите сдружения на общини в страната. Организацията е създадена през 1992 г. и нейни членове са всички 36 общини от крайдунавския регион на България.

Основните цели на АДО „Дунав“ са да представлява и отстоява интересите на членовете си пред централните власти, пред български и чуждестранни обществени организации; да подпомага гражданското общество; да съдейства за развитието на силно и отговорно местно самоуправление; да спомага за сътрудничеството между общините при реализирането на стратегии и програми за устойчиво развитие на населените места в региона и за разширяване на трансграничното сътрудничество.

През изминалите години Асоциацията изгради сериозен капацитет за идентифициране на потребностите на членовете си, като продължи да работи в партньорство с редица организации, определили своята мисия или приоритети в полза на местното самоуправление.

СЪОБЩЕНИЯ

Председателят на Общински съвет – Русе Искрен Веселинов ще присъства утре, 04.04.2008 г., от 12.00 ч. в Клуба на дейците на културата, на организираната от Институт “Отворено общество” – София и сдружение „Европейски пространства 21” дискусия на тема „Междукултурен диалог – единни в многообразието?”.

***

Във връзка с внесената декларация за признаване и осъждане на геноцида над арменци и българи, общинските съветници от политическа партия „Атака” свикват пресконференция утре, 04.04.2008 г., от 11.30 ч. в малката зала на Дома на учителя (на третия етаж).

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ ЩЕ ОБСЪДИ СФОРМИРАНАТА КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ВРЕМЕННА КОМИСИЯ

Сформираната с решение № 103 на Общински съвет –Русе временна комисия, която ще разгледа и обсъди законосъобразното стопанисване на гробищните паркове „Чародейка” и „Басарбово”, ще се събере в четвъртък, 03.04.2008 г., от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе.
    Временната комисия е председателствана от Ренета Рашкова, а нейни членове са Мариан Савов, Иван Стоянов, Емел Видинлиева, д-р Теодора Константинова, Стефан Бучаков и Тодор Тодоров.
    На заседанието съветниците ще проучат възможностите за законосъобразно и целесъобразно стопанисване и управление на гробищните паркове в Община Русе.
    В срок от два месеца комисията ще внесе проект за решение, което да бъде гласувано от Общинския съвет.

ПРЕДСТОИ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Първото заседание на Обществения съвет по устойчиво развитие и евроинтеграция (ОСУРЕ) ще се състои утре, 02.04.2008 г., от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе.
Заседанието ще премине при следния дневен ред:
Избор на председател на ОСУРЕ;
Избор на зам.-председател и секретар на ОСУРЕ;
Информация за разработвани проекти от Община Русе.

    Припомняме, че дейността на Съвета се основава на принципите на доброволност на участието, равнопоставеност, партниране, прозрачност и законност. ОСУРЕ ще е консултативен орган към Община Русе по въпросите на устойчивото развитие и евроинтеграционните процеси.

    Членове на Съвета са:
представители на общинска администрация:
Александър Неделчев;
Дончо Добрев;
Антоанета Банчева;
Тошо Йовчев;
Наталия Венелинова;

§    общински съветници:
Ренета Рашкова;
Венцислав Калчев;
Искрен Веселинов;
Татяна Кънева;
Цвети Русинов;

§    представители на гражданското общество:
Клуб „Отворено общество” – Лора Саркисян;
Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона – Михаил Милчев;
Международно дружество „Елиас Канети” – Мартин Иванов;
Русенска търговско-индустриална камара – Валери Андреев;
Съюз на българските журналисти – Габриела Стефанова;

§    представители на академична общност:
Ангел Смрикаров;
Борислав Ангелов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ИЗПРАТИ ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ДО РУСЕНСКИТЕ ТЕАТРАЛИ

По повод Международния ден на театъра, 27.03.2008 г., председателят на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общински съвет – Русе, Ренета Рашкова изпрати поздравителен адрес до русенските театрални дейци.
    В него се казва:
„Уважаеми театрални творци,

Магията на сцената е част живота ни. Като верни пазители и разпространители на духовното Вие ни предавате щастието от срещите с него.
В театралната зала ние зрителите се смеем, плачем и се радваме заедно с вас. За времето на един ваш спектакъл ние живеем заедно с вашите герои и съпреживяваме техните вълнения, чувства, страдания. Вие ни разказвате истории и ни срещате с хора, които би трябвало да ни правят по – добри и по – човечни….
С чувство на благодарност и дълбоко уважение ви честитя Деня на театъра и ви желая много здраве, възторжени аплодисменти и творческо вдъхновение!

                        Ренета Рашкова
                        Председател
                        на ПК по култура
                        при Общински съвет – Русе”