Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по бюджет и финанси

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 09.06.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.06.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Довършване на корпуси „Е”, „Ж”, „И” на Театрален комплекс-кл. № 1108 ч
2. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2011г. и решение за приватизация …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 09.06.2011 г. от 10.00 часа”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 12.05.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.05.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на годишните отчети и балансите на общинските еднолични търговски дружества за 2010год-кл.. № 1068
2. Междинна оценка за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013г. …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 12.05.2011 г. от 10.00 часа”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседаниоето на 07.04.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.04.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред-кл.. № 1042
2. Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства на НПО –к л № 1044
3. Корекция …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседаниоето на 07.04.2011 г. от 10.00 часа”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 10.03.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.03.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорта на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема –кл.. № 997
2. Утвърждаване на списъци на …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 10.03.2011 г. от 10.00 часа”

ДНЕВЕН РЕД на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 17.02.11, 10.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 17.02.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорт на пътници по автобусни линии по утвърдена Областна транспортна схема -кл. № 997
2. Учредяване право на строеж …  Подробно “ДНЕВЕН РЕД на ПК по бюджет и финанси за заседанието на 17.02.11, 10.00 ч.”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 20.01.2011 г. от 10.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 20.01.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на търг. обект –кл. 962
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 14 за определянето и администрирането …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 20.01.2011 г. от 10.00 ч.”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 09.12.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.12.2010 от 10.00 часа

1. Решение за промяна на междуселищната Общинска транспортна схема, включваща авт. линия Русе – Бъзън –кл. 931
2. Решение за утвърждаване на градска общинска транспортна схема и приемане на маршрутни разстояния – …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 09.12.2010 от 10.00 часа”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 07.10.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.10.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

1. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице – к.л.877
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 07.10.2010 от 10.00 часа”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 09.09.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.09.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

1. Промяна на решение № 1141/2006 на ОбС Русе – таблица №2 намаляване минималните цени при разпореждане с общински имоти – к.л.853
2. Избор на Управител на „център за дентална …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 09.09.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала”

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 11.08.2010 от 9.00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.08.2010 от 9.00 часа, Заседателна зала

1. Участие в регионално сдружение за управление на отпадъците – кл 846
2. Информация за изпълнението на бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2010 г. – кл. 847…  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 11.08.2010 от 9.00 часа, Заседателна зала”