Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 12.01.2012 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 12.01.2012 г. от 16.00 часа, Заседателна зала

1.Избор на заместник-председател на комисия ЗОРС.
2.Контролен лист №27 – Създаване на работна група, която да подготви проект за Наредба …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 12.01.2012 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 08.12.2011 г. от 16.00 часа

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 08.12.2011 г. от 16.00 часа, Заседателна зала

1.Избор на заместник-председател на Постоянната комисия по ЗОРС.
2.Контролен лист №1 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.…  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 08.12.2011 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 06.10.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 06.10.2011 г. от 16.00 часа

1. Изменение на решение № 1273, прието с протокол № 61 от 14.07.2011 г. на ОбС – Русе – к.л.1227
2. Утвърждаване на …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 06.10.2011 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 08.09.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 08.09.2011 г. от 16.00 часа

1. Закриване на кметство с. Долно Абланово – к.л.1178
2. Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 08.09.2011 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на07.07.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 07.07.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. № 1125 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на07.07.2011 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.06.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 09.06.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 1108 Довършване на корпуси „Е”, „Ж” и „И” на Театрален комплекс „Русе”
2. К.Л. 1109 Предложение за подробен устройствен план – …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.06.2011 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на на 12.05.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 12.05.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 1067 Промяна на решение № 918, прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.
2. К.Л. 1068 Приемане на годишните отчети и баланси …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на на 12.05.2011 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 07.04.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 07.04.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 1042 Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе приета от …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 07.04.2011 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 10.03.2011 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 10.03.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 997 Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема. …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 10.03.2011 г. от 16.00 часа”

ДНЕВЕН РЕД на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 17.02.11, 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 17.02.2011 г. от 16.00 часа

1. К.Л. 997 Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема. …  Подробно “ДНЕВЕН РЕД на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 17.02.11, 16.00 ч.”