Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 20.01.2011 г. от 16.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 20.01.2011 г. от 16.00 ч., Заседателна зала

1. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на търговски обект – контролен лист 962;
2. Приемане на Наредба за …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 20.01.2011 г. от 16.00 ч.”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.12.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 09.12.2010 г. от 16.00 часа
1. Решение за промяна в междуселищната Общинска транспортна схема, включване на автобусна линия Русе – Бъзън – контролен лист 931;
2. Решение за …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.12.2010 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.11.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 11.11.2010 г. от 16.00 часа

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – К.Л. 898
2. Споразумение за сътрудничество между Общината, Министерство на културата, Програма на …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.11.2010 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 07.10.2010 г., 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Заседание на 07.10.2010 г., 16.00 часа, Заседателна зала

1. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице – К.Л. 877
2. Провеждане на …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 07.10.2010 г., 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.09.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 09.09.2010 г. от 16.00 часа

1. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС-Русе – таблица № 2 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 09.09.2010 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.08.2010 г. от 11.00 часа

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.08.2010 г. от 11.00 часа

1. Информация за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2010 г. – К.Л. 847
2.Актуализация на Сборния бюджет на Общината за 2010 г.– К.Л. 848
3. Продължаване на дейността на ОДКВЗС– К.Л. 849
4. Продължаване на дейността на ОДПФЗС – …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.08.2010 г. от 11.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 08.07.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 08.07.2010 г. от 16.00 часа

1. Продължаване на договорни отношения – К.Л. 817
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 08.07.2010 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 10.06.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 10.06.2010 г. от 16.00 часа

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници от автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема – К.Л. …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 10.06.2010 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 13.05.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 13.05.2010 г. от 16.00 часа

1. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на гаражи № 14, 18, 21, 23 и 24, …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 13.05.2010 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 15.04.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 15.04.2010 г. от 16.00 часа

1. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – к.л. № 732
2. Промени в Правилника за организацията и управлението на ОП …  Подробно “Дневен ред на ПК по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 15.04.2010 г. от 16.00 часа”