Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 05.07.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 05.07.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане наредба за изменение на Наредба №2 – контролен лист 1145
2. Утвърждаване на второстепени разпоредители с бюджетни кредити –контр. лист 1147
3. Корекция на бюджета на Об-Русе –контролен лист …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 05.07.11, 14.00 часа”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.06.11, 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.06.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Утвърждаване Управител на „Център за КВЗ Русе”-ЕООД – контролен лист 1126
2. Утвърждаване Управител на „СБАЛ за пневмо-фтизиатрични забол.Русе” -ЕООД –контр. лист 1127
3. Отчет за изпълнение решенията на ОбС …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.06.11, 14.00 часа”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 18.01.11, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 18.01.11, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Изменение и допълнение на Наредба 16 – контролен лист 963
2. Участие на Общ.-Русе в процедура за безв. финансова помощ -контролен лист 964
3. Наредба 2 –контролен лист 965
4. …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 18.01.11, 14.00 ч.”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.12.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на 07.12.10, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за промяна в междуселищна Общ. транпортна схема – контролен лист 931
2. Решение за утвърждаване на градска Общ. транпортна схема -контролен лист 932
3. Продължаване на дог. отношения …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 07.12.10, 14.00 ч.”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 09.11.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на 09.11.10, 14.00 ч., Заседателна зала

1. Отчет за изпълненията на решенията на Общ. съвет – контролен лист 898
2. Допълнение на наредба №9 на ОбС – Русе – контролен лист 900
3. Увеличаване капацитета на …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социална политика за заседанието на 09.11.10, 14.00 ч.”

Дневен ред на ПК по здравеопазване и социално подпомагане за заседанието на 05.10.10, 14.30 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по здравеопазване и социално подпомагане

ДНЕВЕН РЕД
за заседанието на 05.10.10, 14.30 ч., Заседателна зала

1. Отдаване под наем за клуб на юридическо лице – контролен лист 877
2. Промяна на наредба № 2 на ОбС – Русе – контролен лист 881;
3. Допълване списъка …  Подробно “Дневен ред на ПК по здравеопазване и социално подпомагане за заседанието на 05.10.10, 14.30 ч.”

Дневен ред на пк по здравеопазване и социално подпомагане за заседанието на 07.09.2010 г. от 14.30 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

пк по здравеопазване и социално подпомагане

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 07.09.2010 г. от 14.30 часа

1. Промяна на решение № 1141/2006 г. на ОбС-Русе – таблица № 2 – намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти – …  Подробно “Дневен ред на пк по здравеопазване и социално подпомагане за заседанието на 07.09.2010 г. от 14.30 часа”

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 06.07.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.07.10, 14.00 ч.

1. Продължаване на договорни отношения – к.л.817
2. Провеждане на публично оповестен конкурс – к.л.819
3. Обявяване на недвижим имот за ПОС – к. л.828
4. Изменение на Решение № 1196 – к. …  Подробно “Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 06.07.10, 14.00 ч.”

Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 08.06.10, 14.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.06.10, 14.00 ч.

1. Отдаване под наем на част от имот ЧОС – к.л.803
2. Корекция на план-сметка за разходите по дейности през 2010 от приходите от такса битови отпадъци – к.л.805
3. Увеличаване на капацитета …  Подробно “Дневен ред на ПК по Здравеопазване и социална политика за заседанието на 08.06.10, 14.00 ч.”

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 11 МАЙ 2010 Г., 14.00 Ч.

1. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд – К.Л. 764
2. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – К.Л. 765
3. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните държавни дейности за 2010 година – К.Л. …  Подробно “ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 11 МАЙ 2010 Г., 14.00 Ч.”