Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения от мандат 2011-2015 г

РЕШЕНИЕ № 10

РЕШЕНИЕ № 10
Прието с Протокол № 3/27.12.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, чл.8, ал.3 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 10”

РЕШЕНИЕ № 11

РЕШЕНИЕ № 11
Прието с Протокол № 3/27.12.2007 г.

    На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 и 2 от Правилника за организация и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

Определя, че Общинският съвет ще има двама заместник-председатели.
Избира …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 11”