Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения от миналия мандат

РЕШЕНИЕ № 832

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 832
Прието с Протокол № 41/26.01.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 и чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 и чл.16 от Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 832”

РЕШЕНИЕ № 830

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 830
Прието с Протокол № 40/28.12.2005 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.154, ал.3 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Увеличава сборния бюджет на общината за 2005 г. по приходите и разходите със сумата 81 081 лв.,
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 830”

РЕШЕНИЕ № 342

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 342
Прието с Протокол № 18/24.09.2004 г.
На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА, ОбС – Русе реши:

Допълва Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе както следва:

– В заглавието на Глава V се добавя “Етични правила”. Заглавието добива вида:

…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 342”