Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 306 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21а  ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК, Общински съвет – Русе реши:

ПРИЕМА Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 306 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 305 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

        На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал.3 и чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 134, ал. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 305 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 304 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-38 от 24.04.2024 г. от Людмил Стоянов, Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 304 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 303 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-40 от 02.05.2024 г. от Ангел Тодоров, Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 303 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 302 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-42 от 02.05.2024 г. от Елица Енчева – управител …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 302 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 301 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-43 от 02.05.2024 г. от Елица Енчева – управител …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 301 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 300 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-41 от 02.05.2024 г. от Деяна Енчева, Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 300 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 299 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-29 от 25.03.2024 г. от Александър Мурадян, Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 299 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 297 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 22, ал. 2 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 297 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”