Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 1217 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл.21а, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе и чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, Общинския съвет реши:

1. Насрочва конкурс за избор на Обществен посредник на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1217 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1216 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1, т.1 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Русе“ Никола Константинов Николов, известен с името Николай Константинов Николов – Русчуклиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1216 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1215 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2, предл. първо във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и искания с вх. №УТ-17-43/17.08.2022 г. и №30-10767-4#1/06.12.2022 г. от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1215 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1214 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-110 от 30.11.2022 г. от Ружин Демирев Пехливанов, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1214 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1213 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 214, т.1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 2 и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1213 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1212 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 214, т.1 от ЗУТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 2 и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1212 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1210 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 129, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2, предл. първо във връзка с чл. 134, ал. 1, т. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1210 Прието с Протокол № 44/24.01.2023 г.”