Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 1494 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС и УТ-29-5 от 20.04.2023 г. от  Ирина Димитрова Велкова, представлявана …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1494 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1493 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.1 и т. 2 от ЗУТ и искане с вх.№ вх.№ УТ-27-71 от 16.06.2023г. от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1493 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1492 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с              вх.№ УТ-27-77 от 05.07.2023г. от Елиза Чолакова-Димитрова, упълномощено лице …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1492 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1491 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с              вх.№ УТ-27-59 от 23.05.2023г. от „Ви Бул Трейд“ ЕООД, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1491 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1490 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№ УТ-27-50 от 03.05.2023г. от „М-газ“ ЕООД, представлявано от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1490 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1489 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с              вх.№ УТ-27-68 от 08.06.2023г. от Албена Васкова Янкова, упълномощено …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1489 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1488 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с              вх.№ УТ-27-72 от 16.06.2023г. от Светла Георгиева, упълномощено лице …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1488 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1487 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1487 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1486 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 2,1 ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 3 и ал. 5, във връзка с чл. 7, ал.1, т. 2  от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

Одобрява изменение на Обща схема на преместваемите обекти …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1486 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1485 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с чл. 197, ал. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1485 Прието с Протокол № 52/21.09.2023 г.”