Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 1272 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 1, във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 6 на Закона за управление на отпадъците, общинският съвет реши:

Одобрява договор за сътрудничество, сключен между Община Русе и „УОН“ ЕООД …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1272 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1271 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Изменя Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1271 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1270 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, и чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 от ПМС №7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г., във връзка с чл. 6, чл. 7, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1270 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1269 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 на Наредба № 28 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1269 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1268 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 49, ал. 1, т. 2 и от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет-Русе реши:
I. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1268 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1267 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.2 и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, ал.1, т.19, чл.3, чл.4 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1267 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1266 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1266 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1265 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 1 и …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1265 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1263 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1263 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.”