Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 300 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-41 от 02.05.2024 г. от Деяна Енчева, Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 300 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 299 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и заявление с вх.№УТ-27-29 от 25.03.2024 г. от Александър Мурадян, Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 299 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 297 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 22, ал. 2 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 297 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 296 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

            1. Приема информацията за  проведеното 63-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ през 2024 г.

            2. Приема отчета по приходите и разходите за провеждането на 63-то издание на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 296 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 295 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

1.         Одобрява договор за сътрудничество между Община Русе, УМБАЛ „Канев“ АД и УМБАЛ „Медика“ ЕООД …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 295 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 294 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На  основание  чл. 79 от АПК, чл. 107, ал. 2, във връзка с 103, ал. 2, т. 2 на Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за местно самоуправление …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 294 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 293 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –  Русе реши:

1. Определя доплащане в размер на 1,50 лв.(цената на един билет в градския транспорт) на км/пробег за компенсиране разходите от извършването на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 293 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 292 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 47, ал. 1 от Наредба №34 от 06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници издадена от Министъра на транспорта, Общински съвет – Русе реши:

Приема актуализация на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 292 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”

РЕШЕНИЕ № 291 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да извърши необходимите действия за подготовка и изпълнение на проектна идея/проектно предложение по Приоритет
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 291 Прието с Протокол № 10/27.06.2024г.”