Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 1019 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. № УТ-27-54/31.05.2022г. от Момчил Любомиров Калинков, Общински съвет …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1019 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1016 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-63/15.06.2022г. от Велина Пламенова Иванова, Общински съвет – …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1016 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1015 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, по аргумент от чл. 124, ал. 1 и по аргумент от чл. 124, ал. 3 ЗУТ , във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 4, ал. 4, т. 2 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1015 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1014 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 6 и т. 23 и чл. 17, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 6, т.1 от Закона за физическото възпитание …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1014 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1013 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

           1. Приема отчета за приходите и разходите по провеждането на 61-то издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през м. март 2022 г., съгласно Приложение 1, Приложение …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1013 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1012 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет-Русе реши:

  1. Приема План за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, в изпълнение на Националната стратегия /НС /на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и Националния План за действия
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1012 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”

РЕШЕНИЕ № 1011 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1,  т. 12  от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 63, т. 1 от Закона за хората с увреждания,  Общински съвет – Русе реши:

Одобрява Програма за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе (2022-2023).…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1011 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.”