Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 172 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за … подробно “РЕШЕНИЕ № 172 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 173 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.30 от Наредба №1 на Общинския съвет Русе, протокол №4/26.02.2016 год. … подробно “РЕШЕНИЕ № 173 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 174 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, ал. 10, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 42, ал. 2 от Наредба № … подробно “РЕШЕНИЕ № 174 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 175 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 6 и чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе за общинската собственост и във връзка … подробно “РЕШЕНИЕ № 175 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 176 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС Русе, заявление за закупуване на имоти и извлечение от протокол №4/26.02.2016 г. на … подробно “РЕШЕНИЕ № 176 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 177 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 2, т. 3 от … подробно “РЕШЕНИЕ № 177 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 178 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. … подробно “РЕШЕНИЕ № 178 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 179 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във … подробно “РЕШЕНИЕ № 179 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 180 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; чл. 11, ал. 1 … подробно “РЕШЕНИЕ № 180 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”

РЕШЕНИЕ № 181 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90, ал. 2, предложение първо от Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, чл. 7, ал. 2 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности … подробно “РЕШЕНИЕ № 181 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.”