Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 17 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 4, чл. 40, ал. 2, т. 3 и чл. 41, ал. 2 ЗОС, във връзка с чл. 45, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 17 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 18 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе и протокол №36/20.05.2015 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 18 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 19 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл.14, ал.2, във връзка с чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 19 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 20 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 20 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 21 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.10, ал. 4 и чл. 44, ал. 2, т. 1 от Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 21 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 22 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 22 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 23 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 23 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 24 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с раздел І, чл.1, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 24 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 25 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 25 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”

РЕШЕНИЕ № 26 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.6 от Наредба № 1 на Общинския съвет за общинската собственост, във връзка с чл.1, т.2, чл.2, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 26 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.”