Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проектонаредби

Допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, приета с Решение № 891 по Протокол №68/28.03.2003г.на Общински съвет-Русе с последващи изменения и допълнения

Файлове

Изменение и допълнение на Наредба № 14 „За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе” приета от Общински съвет Русе( Решение № 132 по протокол № 23/29.09.2000 г. посл. изм. решение № 896 по пр

Файлове