Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Допълнение на Наредба №21 за Социално подпомагане на гражданите от бюджета та Община Русе

До Общински съвет-Русе

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От Д-Р Теодор Оджаков
Общински съветник
ОТНОСНО:Допълнение на Наредба №21 за Социално подпомагане на гражданите от бюджета та Община Русе
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Приемната грижа е приоритетна област в политиката за закрила на децата и е залегнала във всички стратегии за развиване на социални услуги на национално,областно и общинско ниво.Тази социална услуга дава възможност на едно дете,чиито биологични родители не могат да се грижат за него да бъде отгледано в семейна среда,където да получи закрила,стабилност,любов и подкрепа и да му се даде възможност да израсне като пълноценна личност.За да се развие услугата Приемна грижа е необходима подкрепа от институциите и всички граждани.
В момента в Община Русе има четири професионални приемни семейства,в които има настанени пет приемни деца .Съществуват и три доброволни приемни семейства,които се грижат за още три деца. С цел подпомагена благородната и отговорна дейност на тези семейства на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.44 ал.2 от ЗЗД предлагам Общинският съвет да вземе следното решение:
РЕШЕНИЕ:
Въвежда се ал.3 в чл.2 на Наредбата,която гласи:Веднъж годишно в активният сезон,за период от 7 работни дни приемните семейства в Община Русе имат право на почивка в някоя от базите за отдих на Община Русе,като нощувката е за сметка на Бюджета на общината,а храната и транспорта е за сметка на приемното семейство.
В чл.2 думата две се заменя с три.

Гр.Русе Т.Оджаков:
23.09.2010

Файлове