Предложения за 8-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 23.04.2020 г.