Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ‌ ‌ОТ‌ ‌СЕДЕМНАДЕСЕТОТО‌ ‌ЗАСЕДАНИЕ‌ ‌НА‌ ‌ОБЩИНСКИ‌ ‌СЪВЕТ-РУСЕ‌ Проведено‌ ‌посредством‌ ‌видеоконферентна‌ ‌връзка‌ ‌на‌ ‌29‌ ‌януари‌ ‌2021‌ ‌година,‌ ‌начало‌ 09:00‌ ‌часа‌

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства: Елеонора Николова. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе. 

Г-н Иво Пазарджиев: Добро утро на всички. Мисля, че има връзка между всички, моля да прекратите личните разговори, тъй като вече сме на живо по телевизия ТВН. Стартираме с проверка на кворума, разбира се поименна проверка на кворума. Започваме. 

 1. Айдоан Джелил – тук
 2. Александър Неделчев – тук 
 3. Алисe Муртезова – тук 
 4. Асен Даскалов – тук
 5. Бедрос Пехливанян – тук 
 6. Биляна Кирова – за 
 7. Валери Иванов – отсъства
 8. Веселин Велчев – да
 9. Веселко Цветков – тук 
 10. Владо Владов – тук 
 11. Галин Ганчев – да
 12. Гергана Николова-Спасова – отсъства 
 13. Дауд Ибрям – за
 14. Деана Тонева – да
 15. Деница Иванова – тук
 16. Деян Недков – отъства
 17. Диана Ласонина – за 
 18. Дилян Саманджиев – тук
 19. Димитър Димитров – тук
 20. Евгени Игнатов – тук 
 21. Екатерина Иванова – тук
 22. Елеонора Николова – за 
 23. Елисавета Досева – тук 
 24. Елка Симеонова – тук 
 25. Иван Кюркчиев – тук 
 26. Иван Костадинов Иванов – присъствам 
 27. Иван Петров Григоров – отсъства 
 28. Иван Петров Иванов – тук 
 29. Иво Пазарджиев – тук 
 30. Йовчо Смилов – тук 
 31. Йорданка Даневска – тук 
 32. Косю Станев – да 
 33. Кристиян Иванов – тук 
 34. Кънчо Йорданов  – тук
 35. Луиза Попова – да 
 36. Милко Костадинов – за 
 37. Мирослав Славчев – тук 
 38. Митко Кунчев – тук
 39. Михаил Илиев – тук 
 40. Наталия Кръстева – тук 
 41. Орлин Дяков – тук 
 42. Пламен Рашев – да 
 43. Пламен Цветков – за 
 44. Росица Георгиева – за 
 45. Светлозар Симеонов – да 
 46. Станимир Станчев – за 
 47. Стоян Христов – тук 
 48. Теодора Константинова – тук
 49. Тодор Койнов – да 
 50. Траян Тотев – тук
 51. Христо Белоев – тук

Файлове