Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 31 ОТ ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ Проведено на 14.11.2013 г., начало 9:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Вергилия Грънчарова, Михаил Милчев, Димитър Кънчев и Борислав Българинов. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Виждам, че залата е практически пълна, но независимо от туй, за да спазим процедурата…..

Файлове