Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 36 ОТ ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Вергилия Грънчарова. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Време е да започнем работа тъй като днешния ден ще бъде много напрегнат. Нека да проверим кворума въпреки, че залата е пълна да регистрираме присъствието. Моля, използвайте устройствата. С устройства са регистрирали своето присъствие 39 общински съветници,

Файлове