Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ № 37 ОТ ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ, Проведено на 28, януари, 2010 година Начало 9:00 часа

От общо 50 общински съветника присъстваха 48. Отсъстваха В. Калчев и А. Станев.
Заседанието бе открито и ръководено от доц. В. Пенчев, Председател на ОбС – Русе.

Доц. В. Пенчев: Моля проверка на кворума. На таблото са показани 32 гласа, моето устройство отначало не работи 33 поне, имаме достатъчно кворум можем да започнем работа. Преди да постъпим към деловата част на нашето заседание, бих искал разбира се да се обърна към всички общински съветници, а също и към гражданите, които следят нашите сесии. Тъй като това е наша първа сесия след Нова година да пожелаем общинския съвет през 2010 година да работи пълноценно и преди всичко разбира се в полза и в интерес на русенското общество. Също преди да започне същинската работа на Общинския съвет искам да покажа една сравнителна таблица, която всъщност онагледява факта че през изтеклите две заседания на Общинския съвет през ноември и през декември под мое председателство. Въпреки желанието ми да имаме един по свободен, по демократичен, по неформален начин на провеждане на сесиите виждаме, че данните които са показани на таблицата от двете сесии показват че всъщност в някои случаи твърде много се употребява бих казал микрофона, което е повод да обявя, че от днешната сесия нататък ще спазваме стриктно изискванията на нашия правилник. Има ли нужда от коментар? Смятам че не е необходимо и не го показвам, за да го коментираме, а просто, за да имаме една представа за работата на общинския съвет. Също в самото начало иска да дам думата на господин Падалски по един много добър бих казал прекрасен повод за нашия град, за нашите граждани.
Ръкопляскане от залата.
Г-н Н. Падалски: Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани. Изключително съм развълнуван от една , един голям успех на русенския спорт, на русенския баскетбол пред Вас е и Купата на България, едно изключително постижение на русенският спорт изобщо. Няма да бъда многословен само ще кажа, че тази купа е плод на шестгодишен труд, създаване на един отбор буквално от нищото, с голямата подкрепа на Община Русе, на много спонсори, на много симпатизанти, на една изключителна добронамереност към този клуб, на една огромна работа. Затова си позволих да отделя от комплекта медали, който получихме два медала. С единия искам да благодаря лично на г-н Кмета за промяната на отношението на Община |Русе към спорта изобщо, и да пожелая да има сили да продължи в този стил да помага общината на спорта изобщо. Медалът е изобщо към цялата община и на кмета като управляващ тази община.
Ръкопляскане от залата.
Като цяло искам да благодаря и на целия ОбС, който също помага много сериозно на спорта в Русе, както казах тази купа е едно, за мене лично е едно олицетворение на цялата, на силата на целия русенски спорт. Бих искал на всички Вас да благодаря сърдечно за това, което правите и в лицето на доц. Пенчев също да закича всички Вас с този златен медал и да Ви пожелая да бъдете живи и здрави през тази година, и всеки да изпита и своя личен успех, освен професионалните успехи, за които сме тука призвани и личните си успехи в своите дейности. Благодаря на всички.
Ръкопляскане от залата
Доц. В. Пенчев: Продължаваме нататък, действително много добър, прекрасен повод. Преди да разгледаме дневния ред на днешното заседание давам думата за декларация на г-н Славчев.
Г-н М. Славчев: Уважаеми колеги, ще Ви прочета една декларация от групата на общински съветници към политическа партия „Атака” към ОбС – Русе.
На 15 януари 2010 година в Русе се случи ужасна катастрофа, при която бяха ранени 3 жени и 1 мъж, като едната жена почина вследствие на получените травми. Както е известно виновен за случилото се е млад мъж бързал за училище. Управлявайки BMW при извършване на ляв завой изгубва управление и помита стоящите на тротоара граждани, изчакващи обществения превоз. Всъщност понятието изгубил управлението се ползва в медиите, но по наши сведения става дума за прилагане на небезизвестния метод „дрифтинг”, при който се получава странично приплъзване на автомобила в завой, техника използвана при ралитата от автомобилните пилоти. Според нашата група корена на подобно поведение на пътя от все по-млади водачи на моторни превозно средства в Русе се крие в провежданите на Градския полигон почти ежедневни и еженощтни събори на псевдопилоти, при които освен традиционните надбягвания с лични автомобили се практикува и тази техника „дрифтинг”. След овладяването и в най-общи параметри въпросните джигити самоуверено решават, че така може да управляват автомобили по улиците на града ни. Първият трагичен инцидент вече е налице. Той в никакъв случай няма да е последен. Предвид това аз мисля и моите колеги, че трябва да се предприемат спешни мерки по отношение на дрифтовете и сбирките им на Градския полигон. Ние в никакъв случай не казваме че трябва да бъдат забранени. Очевидно интересът у младите хора е голям, обаче е редно да се въведе някакъв ред при провеждането на тия сбирки, тоест да се осигури присъствието на Спешна помощ, на Полиция, участниците да се картотекират, да бъдат контролирани предупредени официално, че извън територията на Полигона нямат право да практикуват подобни техники. Факт е че вечерта в деня на трагедията на Полигона отново имаше сбирка на изпълнение на подобни псевдопилоти. Вече тринадесет дни по-късно положението не е променено. Апелираме към Градската управа и органите на Полицията да приемат законово регламентирани действия по отношение на това явление. Това е първото по Декларацията. Второто – искам да се обърна към медиите и към гражданите на Русе по един друг повод за който стана дума на Председателският съвет. Това е случилото се в нощта на 11 срещу 12 януари на бул.”Славянски” в Русе, където се получава на телефон 112 в два и нещо през нощта сигнал за пожар в жилищна сграда. Когато пристигат огнеборците се оказа, че възрастна жена, която живее там и гори е извадена от двама млади хора, случайно минаващи от там. Това е една постъпка, която е много достойна – мисля че тия хора трябва да бъдат наградени от Община Русе за това, което са извършили. Оказа се обаче, че немогат да бъдат открити, тъй като никоя институция в Русе не си е направила труда да им запише имената, нито в Полицията, нито в Пожарната, никъде не са записани имената на въпросните хора. Молим чрез медиите и от тая трибуна въпросните двама граждани по някакъв начин да се обадят в Община Русе, има достатъчно телефони публикувани на сайта и т.н., за да може да бъдат открити. Имаме желанието от всички групи, които присъстваха на Председателският съвет, както и на кмета на Община Русе, въпросните двама достойни русенци да бъдат наградени. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: И аз благодаря на г-н Славчев.
Свилен Лазаров (от зала поиска думата).
Доц. В. Пенчев: Може би декларация от името на група, защото това не се предвижда в процедура. Като декларация от името на група Ви давам думата.
Г-н Св. Лазаров: Тия млади хора, които са спасили възрастна жена предполагам, че ще бъдат намерени и уважени от кмета по съответният начин. Аз предлагам по същият начин от г-н Кмета да бъдат наградени хората, които дариха органи, на тази жена, която загина нелепо в катастрофата, като хора, които са проявили висока гражданска съвест и в този тежък момент са направил и съответното, за да живеят други трима човека. Благодаря.
Доц. В. Пенчев: И аз благодаря, на г-н Лазаров. Пристъпваме към обсъждане на дневния ред, всички сте го получили. Това, което предварително искам да кажа, че за дневния ред не е включено предложението на г-жа Даяна Коева за промяна на Правилника, защото тя обяви че го оттегля. Не я виждам да присъства в момента, така че това е едната точка, която не е включена и освен това има предложение от г-н Кметът да бъде включена точка свързана със „Създаването на обществен съвет за социално подпомагане”, въпрос който е обсъждан на Председателският съвет и съгласно чл.67, ал.1, т.3 от Правилника може да бъде включен в дневния ред. Има ли други предложения за промяна или допълнение към дневния ред? Заповядайте г-н Веселинов.
И. Веселинов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа за две неща искам да направя предложение. Едното е във връзка с промените на Наредба № 16, които са депозирани от групите общински съветници: „Инициатива Русе”, „Ред и професионалисти за просперитет на Русе”. След проведени вчера консултации с г-н Пенчев, който е вносител на идентично предложение ние намерихме общо сечение, обща формулировка, така че ние оттегляме нашата точка в полза на това предложение, което е раздадено като извънредно. Другото, което бих желал да направя като предложение промяна в дневния ред, точка 36 „Насрочване на местен референдум” според мене заслужава малко по-голямо уважение с оглед на това че за първи път се подлага така подобен въпрос да се обсъжда и малко смешно е да е забутана в последните точки на дневния ред, непосредствено при отпускане на персонални пенсии и опрощавания. Затова моето предложение е тази точка да бъде номер 2 след изслушване на Годишният отчет на кмета.
Доц. В. Пенчев: Благодаря Ви г-н Веселинов. Всъщност има две предложения по този начин. Има ли други предложения относно дневния ред? Не. Аз имам предвид предложенията на кмета и предложението на г-н Веселинов. Не виждам други предложения. Гласуваме отначало предложенията за промени: първо промяната, която предлага г-н Кмета за включване на точка за „Обществен съвет за създаване на Обществен съвет по социално подпомагане”. Който е за включването на тази точка , моля процедура:

КВОРУМ – 44. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” – предложението се прие.

Доц. В. Пенчев – Второто предложение е направено от г-н Веселинов за изтегляне на точка 36 да бъде точка 2. Който е съгласен моля да пристъпим към гласуване на това предложение. Процедура на гласуване. Референдума от 36 точка да стане точка 2.
Двама души казаха, че не работят устройствата. Веднъж г-н Златарски и второто устройство. Има ли второ? – Няма. Какъв е Вашия глас – „за”:
С неработещо устройство, гласувал, както следва е
Г-н Златарски – „за”.

КВОРУМ – 44. С 18 гласа „за”, 8 „против” и 20 „въздържали се” – предложението не се прие. Остава така, както е записано в дневния ред.

Доц. В. Пенчев – По нататък нека да пристъпим към гласуване на целия дневен ред с приетата извънредна точка внесена от г-н Кмета. Моля процедура.

КВОРУМ – 43. С 38 гласа „за”, 0 „против” и 5 „въздържали се” – се прие следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Годишен отчет за 2009 г. за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007-2011 г. – к.л.653
Предложение: кмет
2. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в кв.3 по плана на с.Басарбово, Община Русе – к.л.680
Предложение: кмет
3. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – УПИ ІІ-164 от кв.18 по плана на с.Долно Абланово, Община Русе – к.л.681
Предложение: кмет
4. Обявяване на общински имот за публична собственост – к.л.682
Предложение: кмет
5. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в гр.Русе, кв.ДЗС – к.л.683
Предложение: кмет
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС, находящ се в кв.3 по плана на с.Басарбово, Община Русе – к.л.684
Предложение: кмет
7. Предложение за изменение план за регулация и план улична регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – к.л.672
Предложение: кмет
8. Обявяване на недвижими имоти ЧОС за имоти – ПОС – к.л.685
Предложение: кмет
9. Отдаване под наем на помещения, ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.666
Предложение: кмет
10. Отдаване под наем на помещения, ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.667
Предложение: кмет
11. Отдаване под наем на помещения, ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.668
Предложение: кмет
12. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – к.л.669
Предложение: кмет
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.671
Предложение: кмет
14. Продължаване на договорни отношения – к.л.690
Предложение: кмет
15. Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л.686
Предложение: кмет
16. Изменение Правилника на ОП „Доходно здание” (Приложение 2) – увеличение числения състав – к.л.678
Предложение: кмет
17. Одобряване на обща схема за зона „Б” (пл.”Свобода”) за поставяне на преместваеми обекти – к.л.655
Предложение: кмет
18. Отмяна на Правила за реда и условията за финансиране на художествени проекти от бюджета на култура на Община Русе, приети с решение № 1387/03.08.20007 г. и приемане на Правила за реда и условията за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата от бюджета на Община Русе – к.л.657
Предложение: кмет
19. Преобразуване на Специална детска градина „Зора” в Целодневна детска градина „Зора” с адрес ул.Измаил № 4 гр.Русе – к.л.665
Предложение: кмет
20. Разкриване на социална услуга в общността – к.л.688
Предложение: кмет
21. Разкриване на социална услуга в общността – к.л.689
Предложение: кмет
22. Предоставяне помещение на НПО
Предложение: кмет
23. Партньорство на община Русе на фондация „Приятелска подкрепа” – Русе и сдружение „Институт по социални дейности и сигурност” – Русе, в осъществяване на проект по обявена процедура „Социални услуги за социално включване” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Предложение: кмет
24. Изменение и допълнение на Наредба 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – к.л.656
Предложение: кмет
25. Допълване предмета на дейност на ОП „Комунални дейности” – к.л.654
Предложение: кмет
26. Решение за промени в числеността на ОП „Комунални дейности” – общински приют за безстопанствени животни Русе – к.л.679
Предложение: общински съветник
27. Изменение и допълнение в Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – к.л.662
Предложение: кмет
28. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.661
Предложение: кмет
29. Изменение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.659
Предложение: председател ОбС
30. Питания
31. Приемане допълнение на Наредба 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л.658
Предложение: кмет
32. Прекратяване изплащането на възнаграждение – к.л.677
Предложение: председател ОбС
33. Промени в Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе – к.л.663
Предложение: общински съветници
34.Изготвяне на икономически мерки от кмета на общината и създаване на временна комисия за анализ на фирмите с общинско участие – к.л.670
Предложение: общински съветници
35. Изграждане на скулптурна група с барелефи на солистите на Русенска опера Пенка Маринова, Николай Здравков и Кирил Кръстев – к.л.676
Предложение: общински съветници
36. Насрочване на местен референдум – к.л.687
Предложение: общински съветници
37. Отпускане на персонална пенсия – к.л.673
Предложение: кмет
38. Отпускане на персонална пенсия – к.л.674
Предложение: кмет
39. Отпускане на персонална пенсия – к.л.675
Предложение: кмет
40. Създаване на общински съвет по социално подпомагане
Предложение: кмет

Файлове