Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ N 33 ОТ ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.01.2014 ГОДИНА. НАЧАЛО 9.00 ЧАСА

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Вергилия Грънчарова. Заседанието бе открито и ръководено от засл. проф. Васил Пенчев, Председател на ОбС – Русе.
Засл. проф. В. Пенчев: Бихме могли да започнем нашата работа преди това нека да проверим кворума макар, че се вижда, че всички са почти на лице. Моля, проверка на кворума. С устройства са гласували 42 общински съветници има и такива, които не са използвали устройствата така, че имаме кворум.

Файлове