Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет –
Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ
административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с
вх. № ОбС-61/08.01.2024 г. Посоченото предложение и …  Подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”

С Ъ О Б Щ Е Н И E

На основание чл. 72 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл.24, ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, е приел Решение № 1473 …  Подробно “С Ъ О Б Щ Е Н И E”

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе

Кандидатите ще бъдат изслушани от временната комисия на Общински съвет – Русе, създадена с Решение № 1440/13.07.2023 г. на 07.09.2023 г. от 9.00 ч. в зала „Свети Георги“, ет.6 в Община Русе

…  Подробно “Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от общинския съветник Деян Недков с вх. № 774/21.08…  Подробно “ОБЯВЛЕНИЕ”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от заинтересовани таксиметрови превозвачи с вх. № ОбС-671 от 19.07.2023 …  Подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Общински съвет – Русе, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ открива процедура за определяне на съдебните заседатели за Окръжен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе и кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да …  Подробно “СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ”

Важно съобщение

Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, вр.чл.24, ал.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. за таксиметровите превози на пътници, е приел Решение № 1163 /13.12.2022 г., с което е …  Подробно “Важно съобщение”

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № ОбС-15/06.01.2023 г. Посоченото предложение и …  Подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от заинтересовани таксиметрови превозвачи с вх. № 831 от 18.10.20202 …  Подробно “О Б Я В Л Е Н И Е”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и ал.2 от АПК Общински съвет – Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 825/13.10.2022г. Посоченото предложение и бъдещия …  Подробно “ОБЯВЛЕНИЕ”