Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Важни съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК Община Русе уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт по постъпило предложение за решение от Кмета на Община Русе с вх. № 740/16.08.2013 г. Предмет на посоченото предложение и бъдещия общ административен акт е частично изменение и …  Подробно “УВЕДОМЛЕНИЕ”