Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Нови промени в Наредба №6 относно продажбата на общински жилища

Общинските съветници приеха промени в Наредба №6 относно условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.

Намерението за продажба на общински жилища беше прието на заседанието през м. септември. Припомняме хронологията на събитията тук и тук.

Тъй като процедурата е нова и се прилага за първи път в Община Русе, се налагат промени по Наредбата. А те гласят следното:

Когато няколко жилища са получили еднакъв брой точки, и с тях се надхвърля максимално определения брой жилища за продажба, комисията по чл. 6 определя жилищата за продажба чрез жребий. Наемателите на жилищата, за които се провежда жребият, се уведомяват за датата и часа на жребия и им се предоставя възможност да присъстват при провеждането му. Жребият се провежда независимо дали заявителите присъстват при провеждането му.

На комисията по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм съветникът от Патриотите – ВМРО Асен Даскалов направи предложение жребият да се извършва пред нотариус и на днешната общинска сесия Наредбата бе приета с това допълнение.

На комисията по Образование, наука и иновации общинският съветник от групата на СДС Деян Недков предложи „когато няколко заявителя (жилища) са получили еднакъв брой точки, и с тях се надхвърля максимално определеният брой жилища за продажба, комисията по чл. 6 ги подрежда в низходящ ред чрез жребий. Това предложение също е допълнено към Наредбата към чл. 33, ал. 6.

Всички останали детайли по Наредба №6 относно условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както и около работата на комисията към нея, ще бъдат изгладени след изтичане срока на процедурата.