Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 954 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема отчетите на Председателите на народните читалища за осъществените читалищни дейности на територията на Община Русе за 2021 г., съгласно  Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)