Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.03.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Дневен ред
Заседание на 11.03.2010 г. от 16.00 часа

1. Правилник за дейността на обществения посредник – К.Л. 696
2. Допълнение на правилника за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата – К.Л. 697
3. Изменение на …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.03.2010 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.02.2010 г. от 16.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.02.2010 г. от 16.00 часа

1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Русе за 2009 (КЛ 692);
2. Проект на сборния бюджет на Община Русе за 2010 г. (КЛ 691);
3. Ремонт на …  Подробно “Дневен ред на ПК по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 11.02.2010 г. от 16.00 часа”

Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 21.01.2010 г. от 16,00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПК по Законност, обществен ред и сигурност

Д Н Е В Е Н Р Е Д
Заседание на 21.01.2010 г. от 16,00 часа

1.Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за 2009-2011 г. – КЛ 653
2. Допълване на предмета на дейност на …  Подробно “Дневен ред на ПК по Законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 21.01.2010 г. от 16,00 часа”

Дневен ред на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност за заседание на 03.12.2009 от 16:00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД
заседание на 03.12.2009 от 16:00 часа, Заседателна зала

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост – к.л.643
2. Приемане на Наредба за изменение и …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност за заседание на 03.12.2009 от 16:00 часа, Заседателна зала”

Дневен ред на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 05.11.2009 от 16:00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 05.11.2009 от 16:00 часа

1. Решение за приватизация чрез търг – к. л. 588
2. Кандидатстване по проект „Красива България” – к. л. 589
3. Конкурс за отдаване под наем в училищата – к. …  Подробно “Дневен ред на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 05.11.2009 от 16:00 часа”

Дневен ред за заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе

На основание чл.52, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет , свиквам Постоянната комиссия по Законност, обществен ред и сигурност на 5-то заседание, което ще се проведе на 10.04.2008 г. от 16.00 часа в сградата на Община Русе, Заседателна зала при следния дневен ред

ДНЕВЕН РЕД:

1. …  Подробно “Дневен ред за заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе”

Дневен ред на 4-то заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе

Дневен ред на 4-то заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе

На основание чл.52, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет свиквам Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на 4-то заседание, което ще се проведе на 06.03.2008 г. от …  Подробно “Дневен ред на 4-то заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе”

Дневен ред на 1-во заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе

    На основание чл.52, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, свиквам  Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност  на 1-во заседание, което ще се проведе на 09.01.2008 г. от 14.30 часа в сградата на Община Русе, Заседателна зала  при следния дневен ред

ДНЕВЕН РЕД:

1.Обсъждане и …  Подробно “Дневен ред на 1-во заседание на Постоянната комисия по Законност, обществен ред и сигурност на Общински съвет-Русе”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия Законност, обществен ред и сигурност при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание
на ОбС на 14 септември 2007 г.

дата/час/място – 4 септември /вторник/, 14.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.
Предложение …  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия Законност, обществен ред и сигурност при ОбС-Русе по предложения, внесени за 64-то заседание”

Дневен ред на заседанието на постоянната комисия ‛Законност, обществен ред и сигурност“ при ОбС-Русе по предложения, внесени за 63-то заседание

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието на постоянната комисия “Законност, обществен ред и сигурност” при ОбС-Русе по предложения, внесени за 63-то заседание
на ОбС на 3 август 2007 г.

дата/час/място – 26 юли /четвъртък/, 17.00 часа, заседателна /кръглата/ зала, етаж 3

1. Корекция на бюджета на Община Русе за 2007 година.

Предложение
…  Подробно “Дневен ред на заседанието на постоянната комисия ‛Законност, обществен ред и сигурност“ при ОбС-Русе по предложения, внесени за 63-то заседание”