Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Решения

РЕШЕНИЕ № 1332 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1332 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1331 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1331 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1330 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1330 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1329 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1329 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1328 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл.8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1328 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1327 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1327 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1325 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21а, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Избира за обществен посредник на територията на Община Русе
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1325 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1324 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед за сумата от 341 867,19 лв. (триста четиридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и деветнадесет стотинки), представляваща 45% от …  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1324 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”

РЕШЕНИЕ № 1323 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да подпише договор за участие в проект с акроним NBSINFRA, номер 101121210, по покана HORIZON-CL3-2022-INFRA-01.
  2. Дава съгласие, при необходимост, Община Русе да осигури левовата равностойност на сумата до
…  Подробно “РЕШЕНИЕ № 1323 Прието с Протокол № 48/18.05.2023 г.”