Предложения за 14-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 19.11.2020 г.

Файлове