Предложения за 18-ото заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 25 февруари 2021 г.