Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе