Предложения за 17-то заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 28.01.2021 г.