Наредби

Наредба №4 За провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе

Файлове

Наредба №7 За реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе

Файлове

Наредба № 16 За определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе

Файлове