Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Наредби

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе

Файлове